Μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση οι αγρότες που αξιώνουν ένταξη στο μέτρο των αρδευτικών, με σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του νέου γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, η οποία ακόμα προβλέπει πως η κατάθεση φυσικού φακέλου μπορεί να γίνει ως τις 12 Οκτωβρίου του 2021.

Έως 30 Σεπτέμβρη αιτήσεις επενδύσεων για σύστημα άρδευσης, παραμένει σύνθετη η υποβολή φακέλου

Το ενδεχόμενο παράτασης είχε αναδειχθεί μέσα από τις σελίδες της Agrenda πριν από περίπου ένα μήνα, όπου με σχετικό δημοσίευμα υπογραμμιζόταν και η ανάγκη απλοποίησης της εν λόγω δράσης (4.1.2 του υπομέτρου 4.1 του Μέτρου 4). Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει στην τροποποιητική απόφαση, η οποία ρυθμίζει αποκλειστικά το παράθυρο υποβολής δηλώσεων.

Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ πάντως, μέχρι και ένα µήνα µετά το άνοιγµα της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστηµα δεν είχε καταγραφεί ούτε µία οριστικοποιηµένη αίτηση. Μάλιστα, όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να µπουν στο πρόγραµµα πηγσινοέρχονταν µεταξύ µελετητικών γραφείων, που αρνούνταν να τους αναλάβουν λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Επιχειρηµατικό σχέδιο, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τεχνική έκθεση, µελέτες άρδευσης σχετικά µε την εξοικονόµηση ύδατος, βεβαιώσεις για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από ∆ΑΟΚ, άδεια χρήση νερού, προσφορές τεκµηρίωση του εύλογου κόστους, προσφορές σύνδεσης για τα φορητά φωτοβολταϊκά είναι µόνο κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σήµερα για έναν ολοκληρωµένο φάκελο. Επιπλέον, διαφορετικές µελέτες και δικαιολογητικά απαιτούνται για δαπάνες στάγδην άρδευσης, διαφορετικές για γεωργία ακριβείας, διαφορετικές για γεωτρήσεις-οµβροδεξαµενές και άλλες για φωτοβολταϊκά.

Κύρια σηµεία προκήρυξης

Παρακάτω, υπενθυµίζονται τα κύρια σηµεία της προκήρυξης:

Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολογικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση, αλλά και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας. Επιπλέον επιλέξιµες είναι γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και φωτοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή διασυνδεδεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση ύδατος άνω του 50% µε την επένδυσή τους, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα µοριοδότησης του προγράµµατος.

Πηγή: agronews.gr