Την επιστροφή των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης, του επιτυχηµένου «πειράµατος» του 2011 που επιδοτούσε έργα προϋπολογισµού έως 50.000 ευρώ, διερευνούν οι διαχειριστικές αρχές

Πρόκειται για ένα Μέτρο που αφορούσε τότε µόνο τους αιγοπροβατοτρόφους, ωστόσο εδώ προορίζεται για όλους τους επαγγελµατίες αγρότες. Το ζήτηµα είναι η χρήση της φόρµουλας πάνω στην οποία βασίστηκε η συγκεκριµένη πρόσκληση: Γρήγορη, ευέλικτη, απόλυτα στοχευµένη και για µαζεµένα επιχειρηµατικά σχέδια.

Η συνταγή αυτή θα βοηθούσε αρκετά στο να βγει η µεταβατική πρόσκληση που έχει προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο του 2021. Καθώς, το ζήτηµα είναι να µην «ξεχειλώσει» όπως γίνεται διαχρονικά µε τα µεγάλα Σχέδια Βελτίωσης, όπου από την πρόσκληση έως την υλοποίηση χρειάζεται µία 5ετία.

Μάλιστα, στα µικρά Σχέδια Βελτίωσης του παρελθόντος είχε µπει και ρήτρα για 9µηνη υλοποίηση της επένδυσης ή 15 µήνες αν η επένδυση προέβλεπε κτηριακές επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως πρόκειται για ένα Μέτρο που σχεδιάστηκε για την περίοδο 2007-2013, υπό την ευθύνη του νυν γενικού γραµµατέα, ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για τον προγραµµατισµό του ΠΑΑ της τρέχουσας περιόδου.

Για τη νέα περίοδο κατηγοριοποιηµένες προσκλήσεις
Πάντως ο σχεδιασµός µικρών Σχεδίων Βελτίωσης µε κυλιόµενες προκηρύξεις που θα είναι κατηγοριοποιηµένες (π.χ µόνο για συλλεκτικές µηχανές, ή, µόνο για µηχανήµατα γεωργίας ακριβείας και τρακτέρ κ.ο.κ) βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο όσον αφορά τη νέα προγραµµατική περίοδο, δηλαδή την πενταετία 2023-2027.

Αυτό είναι κάτι που έχουν προτείνει οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ, καθώς στην ανάλυση αναγκών αναφέρουν ότι τα Σχέδια Βελτίωσης όπως υλοποιήθηκαν δεν ήταν στοχευµένα, και επίσης αν και βοήθησαν στις νέες φυτεύσεις, δεν κάλυψαν µέρος τουλάχιστον του χρηµατοοικονοµικού ελλείµµατος που έχουν οι πολυετείς φυτείες, µέχρι να φτάσουν στην οικονοµική αυτοδυναµία. Όπως και να έχει τουλάχιστον το 35% των πόρων για τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας περιόδου θα αφορούν επενδύσεις µε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς.

Ως εκ τούτου, η προώθηση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, παραγωγής βιοαέριου και επαναχρησιµοποίησης νερού και η προώθηση/ενίσχυση στοχευµένων και ώριµων επενδύσεων βιοδιυλιστηρίων σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν τεθεί ως προτεραιότητες από την οµάδα που καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Πηγή: agronews.gr