Παρακαταθήκη για µία καλή βαθµολογία στο νέο πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίωσης 2021, θα αποτελέσει η κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στους Νέους Αγρότες.

Η μοριοδότηση των Νέων Αγροτών παρακαταθήκη ένταξης στα νέα μικρά Σχέδια Βελτίωσης
Με τους υποψήφιους ήδη να ρωτάνε τους µελετητές αν οι πόντοι που πετυχαίνουν θα είναι αρκετοί για να ενταχθούν στους Νέους Αγρότες, είναι σηµαντικό πως κάποια «κοµβικά» στοιχεία του πίνακα µοριοδότησης συμπίπτουν µε εκείνα των Σχεδίων Βελτίωσης (εφόσον δεν αλλάξει θεαµατικά το θεσµικό πλαίσιο).

Για παράδειγµα η ύπαρξη «πράσινου πτυχίου», οι εθνικοί και περιφερειακοί τοµείς προτεραιότητας (αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή), και οι δείκτες οικονοµικού µεγέθους της εκµετάλλευσης κ.α. Άλλωστε µόνο και µόνο από την αίτηση ένταξης σε πρόγραµµα πριµ πρώτης εγκατάστασης, θα εξασφαλιστούν έξτρα µόρια από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης.

Αναλυτικότερα, τα κοινά στοιχεία της µοριοδότησης των δύο προγραµµάτων, µε βάση την περασµένη πρόσκληση του Μέτρου 4.1 είναι:

-Οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης άνω των 20.000 ευρώ.

-Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την παραγωγή ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή σε σχέση µε τη συνολική παραγωγική δυναµικότητας της εκµετάλλευσης.

-Πιστοποίηση για βιολογικό προϊόν σε ποσοστό της εκµετάλλευσης.

-Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

Από εκεί και πέρα, σίγουρα, το πριµ που θα λάβουν οι Νέοι Αγρότες -το οποίο τελευταία ακούγεται ότι µπορεί στην πρόσκληση να µην φτάσει τα 40.000 ευρώ αλλά τα 35.000 µέγιστο- θα βοηθήσει και για τη γρήγορη υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης.

Άλλωστε, ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης επιβεβαίωσε ότι µιλάµε για πρόσκληση «µικρών Σχεδίων Βελτίωσης» για το 2021 όπως είχε γράψει πρώτη η Agrenda, σε συνάντηση που είχε την περασµένη Πέµπτη µε την εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Επιτροπής Επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης, Μαρία Μπότη.

Η δυνατότητα για εμβόλιμο ΟΣΔΕ
Εν τω µεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται και φέτος να ανοίξει η πλατφόρµα των αιτήσεων ΟΣ∆Ε εµβόλιµα πριν το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών όπως έγινε µε την πρόσκληση του 2016. Τότε, η πλατφόρµα άνοιξε για περίπου 2 µήνες ώστε να γίνουν αιτήσεις κατ΄ εξαίρεση για τους ενδιαφερόµενους που έχασαν την προθεσµία του ΟΣ∆Ε, χωρίς όµως να µπορούν να κάνουν αίτηµα ενιαίας ενίσχυσης. Υπενθυµίζεται πως και το 2016, η προδηµοσίευση είχε βγει την Άνοιξη.

Πηγή: agronews.gr