Στα 15 ευρώ το στρέµµα διαµορφώνεται ο µέσος όρος της πριµοδότησης από το καθεστώς της αναδιανεµητικής ενίσχυσης στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο.

Μέχρι 1.350 ευρώ αναδιανεμητική ενίσχυση ανά εκμετάλλευση και με ελάχιστο όριο τα 10 στρέμματα δένδρα
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda στο υπό επεξεργασία σχέδιο, η έκταση που θα πριµοδοτείται ανέρχεται ανά αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης σε:
Αροτραίες: 20-80 στρέµµατα Βοσκοτόπια: 30-120 στρέµµατα

∆ενδρώδεις: 10-20 στρέµµατα

Αυτό σηµαίνει ότι η µέγιστη ενίσχυση ορίζεται στα 1.350 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 900 ευρώ για τις αρόσιµες εκτάσεις και στα 150 ευρώ για τις δενδρώδεις εκτάσεις. Εκτάσεις κάτω από τα παραπάνω όρια (π.χ κάτω από 10 στρέµµατα δενδρώνας) δεν θα επιδοτείται από την αναδιανεµητική, για να αποκλειστούν εκµεταλλεύσεις που είναι οριακά βιώσιµες. Επιπλέον, αν για παράδειγµα κάποιος έχει έκταση 150 στρεµµάτων βοσκοτόπων, δεν σηµαίνει ότι χάνει την αναδιανεµητική. Απλά, λαµβάνει το πριµ για έκταση 90 στρεµµάτων (120-30) και το µέγιστο ποσό των 1.350 ευρώ.

Να σηµειωθεί εδώ, ότι τα 15 ευρώ το στρέµµα είναι ο µέσος όρος της ενίσχυσης και για τις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, και θα διαφοροποιηθεί ανάλογα (ενδεχοµένως πιο υψηλά για δέντρα, πιο χαµηλά για βοσκότοπο κ.ο.), όσο προχωρά ο σχεδιασµός του στρατηγικού σχεδίου. Συνολικά αναµένεται να στηριχθούν 12 εκατ. στρέµµατα από την αναδιανεµητική πληρωµή. Οι εκτάσεις πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από δικαιώµατα. Σηµειώνεται ότι ο «κουµπαράς» της αναδιανεµητικής έχει οριστεί στα 185 εκατ. ευρώ ετησίως (το 10% του φακέλου των άµεσων ενισχύσεων) και θα δηµιουργηθεί από την περικοπή της βασικής ενίσχυσης στις εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται πάνω από τα παραπάνω όρια στρεµµάτων. Η περικοπή θα είναι ανάλογη, µε το πόσο µεγαλύτερη είναι µία εκµετάλλευση από τα ανώτατα όρια στρεµµάτων που έχουν τεθεί (120 στρµ. βοσκότοπος, 80 στρµ. αροτραίες, 20 στρµ. δενδρώδεις). ∆ηλαδή, ένας αγρότης µε 1.000 στρέµµατα επιλέξιµα αροτραίες εκτάσεις θα υποστεί µεγαλύτερη περικοπή από έναν µε 200 κ.ο.κ..

Τα πέντε παραδείγµατα ενισχύσεων σε εκµεταλλεύσεις που παρουσίασε ο Λιβανός
Την περασµένη εβδοµάδα από την Κοµοτηνή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, παρουσίασε ορισµένα παραδείγµατα για το πώς θα επηρεαστούν πέντε κατηγορίες εκµεταλλεύσεων από τη σύγκλιση και την αναδιανεµητική ενίσχυση (βλ. πίνακα κάτω). Όπως φαίνεται σε κάθε εκµετάλλευση θα σηµειωθεί αύξηση των ενισχύσεων, ωστόσο, η επιλογή των παραδειγµάτων φαίνεται να έχει γίνει µε περιπτώσεις όπου ήδη οι αγρότες λάµβαναν πολύ λίγα χρήµατα (µικρή µοναδιαία αξία δικαιώµατος). Οπότε, είναι φυσιολογικό να φαίνεται παντού αύξηση, έστω και µικρή.

Πηγή: agronews.gr