Επισπεύδεται κατά ένα χρόνο η έναρξη της διαδικασίας εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, με βάση το τελικό κείμενο υπομνήματος που κατέθεσε, όπως είχε υποχρέωση, η χώρας μας στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ένα μικρό πρώτο βήμα προσέγγισης των κανόνων της νέας ΚΑΠ και έρχεται να εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο την κατευθυντήριο γραμμή για πλήρη εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων μέχρι το 2026.

Όπως έχει γράψει εδώ και εβδομάδες το Agronews, στο έγγραφο προθέσεων που ήταν υποχρεωμένη να θέσει υπόψη των κοινοτικών αρχών η κυβέρνηση μέχρι την περασμένη Κυριακή 1η Αυγούστου, προβλέπεται η επίσπευση κατά ένα χρόνο της περαιτέρω διαδικασίας σύγκλισης και στη λογική που ακολουθούσε μέχρι το 2019. Στόχος είναι από την επόμενη χρονιά, τα δικαιώματα να αρχίζουν να προσεγγίζουν προς το 60% του μέσου όρου του ισχύοντος περιφερειακού μοντέλου (δενδρώδη, αροτραία, βοσκοτόπια), με διατήρηση ωστόσο του λεγόμενου «κόφτη» 30% στα μεγάλα δικαιώματα.

Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα θέλουν, την αρμόδια αρχή να έχει επιλέξει το δρόμο βάσει του οποίου θα επέλθει η ολοκληρωτική σύγκλιση των δικαιωμάτων κατά την ακόλουθη τετραετία 2023-2026. Πιο συγκεκριμένα, το σενάριο λέει ότι από το σημείο στο οποίο θα φθάσει η σύγκλιση στο τέλος του 2022, τα επόμενα βήματα και μέχρι το 100% σύγκλιση μεταξύ των δικαιούχων στα δικαιώματα κάθε περιφέρειας θα γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις.

Να αναφερθεί εδώ ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη, μέχρι την 1η Αυγούστου 2021 να οριοθετήσει το σύστημα ενισχύσεων που θα ισχύσει για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2022 (δηλαδή της επόμενης περιόδου) το οποίο και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για την αφετηρία και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα δικαιώματα την προσεχή πενταετία.

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2022 όσα δικαιώµατα έχουν Μοναδιαία Αξία (AMA∆) µικρότερη του 90% της µέσης περιφερειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της αξίας τους τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς µεταξύ της ΑΜΑ∆ και του 90% της µέσης περιφερειακής αξίας, το 2022. Αν µετά την παραπάνω αύξηση τα δικαιώµατα παραµένουν υπερβολικά χαµηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειας το 2022 (σύγκλιση 60%).

Επί του πρακτέου αυτό σηµαίνει μεταξύ άλλων ότι:

Βοσκοτόπια: Σήµερα η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 20,2 ευρώ σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 ευρώ και άνω το 2022.

Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 27,6 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα αροτραίων καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 16,50 ευρώ και άνω το 2022.

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 34,1 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 20,50 ευρώ και άνω το 2022.

Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση των δικαιωµάτων θα γίνει οριζόντια περικοπή ανά περιφέρεια ενίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο ενισχύσεων (ιστορικά δικαιώµατα).

Όπως της περιόδου 2015-2019
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι στην πραγµατικότητα το παραπάνω µοντέλο δεν αναµένεται να φέρει µεγάλες ανακατατάξεις στα ποσά ενισχύσεων το 2022. Ο λόγος είναι πως, ήδη την περίοδο 2015-2019, προβλέφθηκε πάνω-κάτω το ίδιο καθεστώς σύγκλισης. Ωστόσο τα χαµηλά δικαιώµατα ποτέ δεν έφτασαν στο ποσό που έπρεπε λόγω της προστασίας των ιστορικών δικαιωµάτων, βάσει του κανόνα µέγιστης µείωσης έως 30%, ο οποίος θα ισχύσει τελικά και το 2022.

Πηγή: agronews.gr