Δυνατότητα παροχής ρευστότητας στους αγρότες που έχουν πληγεί από την πανδημία και ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνες, πλημμύρες κ.α.) στη διάρκεια του έτους, εξασφαλίζει η Κομισιόν εγκρίνοντας την καταβολή αυξημένων άμεσων ενισχύσεων έως 70% από 50% που ισχύει κανονικά, από τις 16 Οκτωβρίου 2021, καθώς και κονδυλίων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης έως 85%, από 75% που προβλέπεται συνήθως.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής που εκδόθηκε την Τετάρτη 4 Αυγούστου, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παραπάνω διευκόλυνση δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο στην Ελλάδα, καθώς, για μια ακόμη φορά η υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, το μηχανογραφικό σύστημα παραμένει εκ νέου κλειστό αυτή την περίοδο και οι εκκρεμότητες που έχουν αναδειχθεί, ειδικά σε ότι αφορά στο Εθνικό Απόθεμα είναι πολλές και δυσεπίλυτες.

Έτσι, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα για το χρόνο κατά τον οποίο θα καταστεί δυνατή στην Ελλάδα η πληρωμή της πρώτης δόσης των άμεσων ενισχύσεων, αντίθετα, είναι πιθανή η αξιοποίηση της δυνατότητας για μεγαλύτερες προκαταβολές (85%) στα εν εξελίξει αναπτυξιακά προγράμματα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει πως παρείχε υποστήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 μέσω αυξημένης οικονομικής ευελιξίας και συγκεκριμένων μέτρων αγοράς, όπως, πρόσφατα, η δέσμη μέτρων στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα η οποία επεκτάθηκε έως τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν

Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρο για την αύξηση των ταμειακών ροών προς τους αγρότες
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα μέτρο που επιτρέπει στους αγρότες να λαμβάνουν υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει και θα αυξήσει τις ταμειακές ροές προς τους αγρότες που έχουν πληγεί από την κρίση COVID-19 και από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ορισμένες περιοχές έχουν πληγεί βαθιά από πλημμύρες, για παράδειγμα.

Το μέτρο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν εισοδηματική στήριξη και ορισμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες με υψηλότερο επίπεδο προκαταβολών, έως και 70% (από 50%) των άμεσων πληρωμών και 85% (από 75%) πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης.

Ισχύουν οι εγγυήσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε οι πληρωμές να μπορούν να εκταμιευθούν μόλις οριστικοποιηθούν οι έλεγχοι και οι έλεγχοι και από τις 16 Οκτωβρίου 2021 για τις άμεσες πληρωμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε υποστήριξη στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μέσω αυξημένης ευελιξίας και συγκεκριμένων μέτρων της αγοράς.

Πηγή: agronews.gr