Αποζημιώσεις έως 14.000 ευρώ για πλήρως κατεστραμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, κλιμακωτή ενίσχυση για δενδρώδεις καλλιέργειες που φτάνει τα 4.000 ευρώ, ενισχυμένη επιχορήγηση στα νέα Σχέδια Βελτίωσης και φοροαπαλλαγές σε αγρότες περιλαμβάνει η εξειδίκευση των έκτακτων οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Με οριζόντια μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες και προσαρμογές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδεύεται το πακέτο αποζημιώσεων που εξήγγειλε την Τρίτη 10 Αυγούστου η Κυβέρνηση, για το οποίο θα εκταμιευθούν 500 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα που αφορούν αποκλειστικά σε αγρότες περιλαμβάνουν:

1ον) Για στους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταβάλλουμε άμεσα προκαταβολή:

14.000 ευρώ για πλήρως κατεστραμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις

8.000 ευρώ για μερικώς κατεστραμμένες, και

3.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις με μικρές ζημιές

2ον) Προκαταβολή αποζημίωσης για μηχανολογικό εξοπλισμό:

8000 ευρώ για πλήρη καταστροφή
4000 ευρώ για μερική καταστροφή
2000 ευρώ για μικρές ζημιές

3ον) Προκαταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες με πολυετείς καλλιέργειες:

4.000 ευρώ για εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,
2.000 ευρώ για εκτάσεις μεταξύ 10-50 στρεμμάτων, και
1000 ευρώ για εκτάσεις κάτω των 10 στρεμμάτων, στις οποίες φύονται πολυετείς καλλιέργειες

4ον) Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών
, το Υπουργείο Οικονομικών θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών.

5ον) Με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 70% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς.

Στην αποζημίωση περιλαμβάνεται το φυτικό κεφάλαιο που αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες.
Οι μονοετείς καλλιέργειες θα αποζημιωθούν από το ΥΠΑΑΤ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου de minimis.
Το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο θα αποζημιωθεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών.

Οριζόντια μέτρα που αφορούν και τους αγρότες

Αναστέλλονται για 6 μήνες οι δόσεις και παρατείνονται άτοκα οι δανειακές υποχρεώσεις για όσους παραγωγούς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις

Απαλλάσσονται παραγωγοί από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα και εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί ζημιές για τα έτη 2021-2023

Αναστέλλονται για 6 μήνες όλες οι εκκρεμείς, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναστέλλεται η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για 6 μήνες επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους για παραγωγούς και κτηνοτρόφους και νομικές οντότητες που έχουν υποστεί ζημιές

Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών

Απαλλάσσονται οι αγρότες από το επιστρεπτέο μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

 

Μέτρα για την αποκατάσταση κατοικιών των αγροτών και κτηνοτροφών

Εφάπαξ άμεση προκαταβολή για φθορές κατοικιών :

20.000 ευρώ για ολική καταστροφή
12.000 ευρώ για μερική καταστροφή, και
5.000 ευρώ για μικρή καταστροφή.
Έως 150.000 ευρώ για την οριστική αποκατάσταση

Δράσεις μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναθεωρείται το ΠΑΑ ενεργοποιώντας πάλι από το Σεπτέμβριο το Μέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ

Αυξάνεται η μοριοδότηση στα σχέδια βελτίωσης στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» , του ΠΑΑ, το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο

Αυξάνεται η μοριοδότηση για τους νέους γεωργούς στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» (Πριμ Πρώτης εγκατάστασης) του ΠΑΑ, το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο

Επιταχύνονται οι πληρωμές στους δικαιούχους που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές για το σύνολο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενισχύεται το Μέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ για την αγροτική οδοποιία και το Μέτρο 4.3.1 του ΠΑΑ για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα

Ενισχύεται η 2η πρόσκληση του Μέτρου 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα» του ΠΑΑ και του Μέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα», που αμφότερα υλοποιούνται από τα Δασαρχεία.

 

Παράλληλα, δημιουργούνται ευνοϊκότεροι όροι για την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 480 εκατομμύρια.

Ενεργοποιείται η τηλεφωνική γραμμή παροχής στον αριθμό 1540 για άμεση ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης και τις απαραίτητες διαδικασίες

Παρέχεται μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιστηνομικές οδηγίες και προτάσεις για την μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που δεν έχει υποστεί ολική καταστροφή

Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα θα υποβάλλει αίτημα για την αξιοποίηση πόρων από το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, με προϋπολογισμό προϋπολογισμού 487,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: agronews.gr