Πιέζει η Κομισιόν για παρεμβάσεις όπως το πριμ εξόδου που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο καθιερωμένο πρόγραμμα Νέων Αγροτών την ερχόμενη πενταετία.

Επιχορήγηση ως 80% για νέες επενδύσεις, εγγυήσεις για αγορά γης και ετήσιο εφάπαξ πριμ νέων αγροτών.
Το πριµ εξόδου, το µέτρο πρώτης εγκατάστασης µε αυξηµένο όριο ενίσχυσης και τη συµπληρωµατική στρεµµατική επιδότηση για αγρότες κάτω των 41 ετών, προωθεί η Κοµισιόν στα πλαίσια της προσπάθειας ανανέωσης των γενεών στην ύπαιθρο. Αυτό έδειξε η σειρά αναρτήσεων στο Twitter του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, µε αφορµή τις πρόσφατες στατιστικές που δείχνουν ότι µέσα στο 2019 8,6% περισσότεροι νέοι αγρότες υπέβαλαν αίτηση για βασική ενίσχυση, αγγίζοντας τον αριθµό των 525.000 στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο ακόµα και αυτή η βελτιωµένη στατιστική ένδειξη, αφορά το 7,5% του συνόλου των δικαιούχων άµεσων ενισχύσεων της ΕΕ, µε 584 εκατ. ευρώ να φτάνουν σε εκµεταλλεύσεις νέων αγροτών.

Πιο συγκεκριµένα, ο Πολωνός Επίτροπος, στάθηκε στη δυνατότητα για αυξηµένο πριµ πρώτης εγκατάστασης στη νέα περίοδο της ΚΑΠ, που ξεκινά από το 2023, στην οποία το ποσό θα µπορεί να ανέρχεται έως και 100.000 ευρώ, από 70.000 που ήταν µέχρι σήµερα. Πρόκειται για µια γραµµή που ήδη έχει ακολουθήσει η Ελλάδα, αυξάνοντας το πριµ πρώτης εγκατάστασης στα 35.000-40.000 ευρώ για το πρόγραµµα της µεταβατικής περιόδου από 17.000-22.000 ευρώ που ήταν στην προηγούµενη προκήρυξη.

Επόµενο µέτρο, η υποχρέωση των κρατών µελών να µοιράσουν συµπληρωµατική ενίσχυση σε νέους αγρότες που θα ανέρχεται στο 3% του συνόλου των άµεσων ενισχύσεων.

Τέλος, ο Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι φαίνεται να δίνει έµφαση στη δυνατότητα εκπόνησης του πριµ εξόδου αγροτών, το οποίο αναµένεται ότι θα δοθεί σε συνδυασµό µε τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης σε κάποιον νέο αγρότη.

Οι παρεµβάσεις συνολικά που προωθούνται στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών στο επάγγελµα είναι συγκεκριµένα:

Άµεσες ενισχύσεις
Συµπληρωµατική ενίσχυση νέων αγροτών:
Ετήσιο ποσό ανά στρέµµα µε µέγιστο όριο έκτασης που επιδοτείται ή εφάπαξ πριµ ανά εκµετάλλευση σε αγρότες κάτω των 41 ετών που εγκαταστάθηκαν στη γεωργία την τελευταία 5ετία.

Εθνικό Απόθεµα: Προτεραιότητα σε νέους αγρότες για τη λήψη δικαιωµάτων.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πριµ πρώτης εγκατάστασης:
Για αγρότες κάτω των 41 ετών. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης που µπορεί να προσφέρει το κράτος-µέλος είναι έως 100.000 ευρώ.

Επενδύσεις: Αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης έως 80% και κατά προτεραιότητα ένταξη στα επενδυτικά προγράµµατα της νέας ΚΑΠ.

Χρηµατοδοτικά εργαλεία: Εγγυήσεις για χρηµατοδότηση αγοράς γης. Για τους νέους αγρότες ειδικά, η αγορά γης µπορεί να καταλαµβάνει άνω του 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου που χρηµατοδοτείται.

Συνεργασία στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής: Ενίσχυση σε αγρότες κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης οι οποίοι στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής, συνεργάζονται µε νέους αγρότες για έως 7 έτη, πριν την οριστική µεταβίβαση της εκµετάλλευσης και των δικαιωµάτων τους προς τους νέους (πριµ εξόδου).

Φορολογικά κίνητρα µεταβίβασης γης
Το ζήτηµα πάντως της προσέλκυσης νέων αγροτών δεν είναι µόνο θέµα πολιτικών που προέρχονται από την ΚΑΠ, αλλά και εθνικών πρωτοβουλιών, όπως έχει διαπιστώσει η οµάδα που καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. Η απουσία µηχανισµών διαχείρισης της γεωργικής γης, όπως και φορολογικών κινήτρων µεταβίβασης της γης σε νέους, η µη αποτελεσµατικότητα εθνικών µέτρων διανοµής γεωργικών γαιών και η συνέχιση της πληθυσµιακής αποδυνάµωσης των αγροτικών περιοχών, είναι ζητήµατα που δεν αντιµετωπίζονται επαρκώς µε πολιτικές ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, όπως αναγνωρίζεται αρµοδίως.

Λήγει η διορία για κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου
Έως τα τέλη του Νοεμβρίου φιλοδοξεί να καταθέσει στην Κομισιόν μία πρώτη μορφή του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε μετά να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διορθώσεις έως την τελική του έγκριση μέσα στο 2022. Σ’ αυτό το πρώτο σχέδιο θα φιλοξενούνται όλες οι δράσεις του ΠΑΑ που αναμένεται να προκηρυχθούν από το 2023 και μετά, ενώ, μένει να φανεί, αν τελικά θα προβλεφθεί ανάμεσα στις δράσεις και το πολυσυζητημένο πριμ εξόδου.

Πηγή: agronews.gr