Εισηγήσεις για οριοθέτηση ζωνών στα προϊόντα που θα δικαιούνται συνδεδεμένων ενισχύσεων, δέχεται αυτές τις μέρες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενόψει της διαμόρφωσης του Εθνικού Φακέλου για τη νέα ΚΑΠ.

Με δεδομένο ότι τα χρήματα που θα έχει στη διάθεσή του ο Εθνικός Φάκελος για συνδεδεμένες ενισχύσεις δεν είναι ανεξάντλητα και βάσει ενός πρώτου υπολογισμού ανέρχονται σε 190 εκατ. ευρώ περίπου, αυτό που εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου οι τεχνοκράτες σύμβουλοι, είναι να οριοθετηθούν συγκεκριμένες ζώνες για κάθε προϊόν και μόνο σ’ αυτές τις ζώνες να είναι δυνατή η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Πρόκειται για μια τεχνική που έχουν υιοθετήσει για τα προϊόντα τους πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ένας τέτοιος χειρισμός συνιστά εργαλείο επηρεασμού και καθοδήγησης της αγροτικής δραστηριότητας με βάση έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες της ΚΑΠ.

Βεβαίως, μια τέτοια πολιτική προϋποθέτει μελέτη και δεν προσφέρεται για λαϊκή κατανάλωση, καθώς είναι πολύ πιθανό, οι αγρότες που θα αποκλειστούν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις (ακόμα και με προϊόντα της λίστας συνδεδεμένων) θα είναι περισσότεροι από τους αγρότες των ειδικών ζωνών που θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν της εν λόγω ενίσχυσης.

Να αναφερθεί εδώ ότι το θέμα των συνδεδεμένων ενώ έχει απασχολήσει επανειλημμένα τους ιθύνοντες, κυρίως λόγω της αναποτελεσματικότητας του τρόπου με τον οποίο μέχρι σήμερα εφαρμόζονται, ποτέ δεν αποφασίσθηκε να μπουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ώστε να αποκτήσουν ένα άλλο νόημα.

Οι εισηγήσεις για την οριοθέτηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συγκεκριμένες ζώνες καλλιέργειας, με βάση τις δυνατότητες της κάθε περιοχής αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης, θα μπορούσε να αποτελέσει πιλότο για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στη χώρα μας. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι η αφετηρία για έναν ευρύτερο σχεδιασμό καλλιεργητικών ζωνών (ακόμα και ανεξάρτητα από συνδεδεμένες) τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα και θα διευκόλυνε εκτός των άλλων στη ζωηρότερη συμμετοχή των αγροτών σε ομοειδή συλλογικά σχήματα, όπως είναι οι Κλαδικοί Συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών.

Να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση μιας λίστας συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συνάρτηση με ζώνες παραγωγής θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα και την ανάπτυξη των νησιών, αφού εδώ η στοχευμένη αξιοποίηση των ειδικών ζωνών θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της νησιοτικής Ελλάδας, που τα τελευταία χρόνια αποζητά άλλωστε την επανασύνδεση της ντόπιας παραγωγής με τον τουριστικό άξονα ανάπτυξης.

Ένα πρώτο δείγμα γραφής αυτού του σχεδιασμού ενδεχομένως να προκύψει και από τις αποφάσεις που προωθούνται για τα καμένα της βόρειας Εύβοιας.

Όπως δηλώνει στο Agronews o νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμος Κεδίκογλου, μεταξύ των σκέψεων που φαίνεται να επικρατούν είναι η οριοθέτηση συγκεκριμένων ζωνών για την μελισσοκομία της περιοχής (με ανάλογη στήριξη από την Πολιτεία), όπως επίσης και η διαμόρφωση κτηνοτροφικών πάρκων τα οποία θα αξιοποιούν από κοινού ανάλογες υποδομές και θα βασίζονται στην τοπική παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών (ζωοτροφών) βάσει ειδικού σχεδίου.

Πηγή: agronews.gr