Τους παλιούς αλλά και τους νέους βιοκαλλιεργητές θα συµπεριλάβει τελικά το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός του έτους, σύµφωνα µε την προϊστάµενη της Μονάδα Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ, Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα.

Συγκεκριµένα, αναµένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 Νέοι Βιοκαλλιεργητές και 11.2 για παλιούς βιοκαλλιεργητές στα τέλη του 2021 µε την αίτηση στήριξης να γίνεται µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021. Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε µηχανογραφική αξιολόγηση µε τη διάρκεια των δεσµεύσεων να είναι 3 έτη (1ο έτος το 2022), σύµφωνα µε την παρουσίαση της κας. Παπαλουκοπούλου που έδωσε τα βασικά σηµεία των προκηρύξεων σε ειδική ηµερίδα στο Αγρίνιο για το µεταβατικό ΠΑΑ το περασµένο Σάββατο 25 Σεπτεµβρίου.

Αυτό σηµαίνει, ότι ακόµα και όσοι έχουν σήµερα δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε συµβατικές καλλιέργειες θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «µετάβασης στις βιολογικές πρακτικές», κάτι που δεν προέβλεπε η προδηµοσίευση που είχε βγει στον αέρα την περασµένη άνοιξη. Σύµφωνα µε την παρουσίαση, για πρώτη φορά εντάσσονται στο Μέτρο καλλιέργειες όπως κηπευτικά (60 ευρώ το στρέµµα πριµ), συκιές, µικρόκαρπες δάσους, ροδιές, ροδακινιές κ.α, όπως και η µελισσοκοµία (πριµ 26,39 ανά κυψέλη). Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, το Μέτρο θα έχει προϋπολογισµό κοντά στα 420 εκατ. ευρώ, µε τις αρχές να φιλοδοξούν πως θα εντάξουν σε αυτό περί τους 85.000 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα τα βασικά σηµεία του Μέτρου έχουν ως εξής:

∆ικαιούχοι

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Για το υποµέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές) απαιτείται σύµβαση µε πιστοποιητικό οργανισµό και αυτή να έχει συναφθεί µέχρι 31/12/2020.

Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων

Ετήσιες καλλιέργειες δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε 2021 (δεν παίζει ρόλο η καλλιέργεια) και για τις µόνιµες φυτείες (δέντρα, αµπέλια) να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε µε τις συγκεκριµένες καλλιέργειες. Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο επίσης πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2021. Επιλέξιµα θα είναι βοοειδή άνω των 6 µηνών και αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί.

Κριτήρια βαθµολογίας

Υποµέτρο 11.1 Νέοι βιοκαλλιεργητές: Προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρούς ηλικίας, µεγάλες εκτάσεις και σε όσους παράγουν βιολογικές ζωοτροφές και διατηρούν ζωικό κεφάλαιο.

Υποµέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές): Προτεραιότητα σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, σε όσους διαθέτουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ενεργή πιστοποίηση, σε µεγάλες εκτάσεις και στη βιολογική παραγωγή ζωοτροφών που συνδυάζεται µε ζωικό κεφάλαιο.

Οι επιλέξιμοι κλάδοι στα Βιολογικά

Tο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις ανάλογα µε την οµάδα των προϊόντων.Η κάθε πρόσκληση θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό, µε το µεγαλύτερο ποσό να κατευθύνεται στα κηπευτικά. Αναλυτικότερα:
Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιοκράµβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, ακρόδρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο. Nέα κηπευτικά: Αγκινάρα, φασολάκια υπαίθρια και θερµοκηπίου, αρακάς (χλωρός), κουκιά (χλωρά), µπάµια (λοβός), καρπούζι υπαίθριο και θερµοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο και θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπίου, αγγούρι υπαίθριο και θερµοκηπίου, γλυκοπατάτα, τοµάτα υπαίθρια και θερµοκηπίου, αρωµατικά κουζίνας (µάραθος, άνηθος, σέλινο, µαϊντανός, ρίγανι), άγρια λαχανευόµενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταµναγκάθι), πιπεριά θερµοκηπίου, µελιτζάνα θερµοκηπίου.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαµβάνει ως επιλέξιµα τα µελίσσια.

∆ιευκολύνσεις για την επιδότηση γεώτρησης

Σε συνέχεια καθυστερήσεων στην έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. µιας κατεστραµµένης γεώτρησης ως ανενεργού σηµείου υδροληψίας σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.2 «Επιδότηση Αρδευτικών» (έως 2 Νοεµβρίοι οι αιτήσεις), δύνανται να κατατεθούν τα ακόλουθα δύο δικαιολογητικά:

Η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάµενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάµενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σηµείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό.

Φωτοαντίγραφο της πρωτοκολληµένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη ∆/νση Υδάτων και τον αρµόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάµενης γεώτρησης.

Πηγή: www.agronews.gr