Άµεσα απάντηση σε πέντε κρίσιµα ζητήµατα που θα καθορίσουν την αξία των δικαιωµάτων για την περίοδο 2023-2026 καλούνται να δώσουν οι εθνικές αρχές.

Σε οκτώ από δεκαοκτώ περιορίζονται τελικά οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, δυσκολεύει και η αναδιανεμητική

Ενώ, λοιπόν, σε δύο µήνες θα πρέπει να κατατεθεί το στρατηγικό σχέδιο στην Κοµισιόν, η τελική πολιτική απόφαση εκκρεµεί µεταξύ άλλων για τα εξής:

1ον: Επιλέξιµα Βοσκοτόπια: Όλοι οι υπολογισµοί για τις άµεσες ενισχύσεις που έχουν γίνει προς το παρόν, έχουν λάβει υπόψη τους έναν αριθµό κοντά στα 12,7 εκατ. στρέµµατα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η οµάδα που απασχολείται µε τη συγγραφή του στρατηγικού σχεδίου έχει ζητήσει να µάθει το πόσα ακόµα επιλέξιµα στρέµµατα θα µπουν στο σύστηµα από το 2023, χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση ούτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε από τη γενική γραµµατεία του ΥΠΑΑΤ.

Για να γίνει κατανοητό το πόσο κρίσιµο είναι αυτό, αρκεί να αναφερθεί ότι η µοναδιαία αξία του δικαιώµατος µπορεί να έχει διαφορά πάνω από 10 ευρώ το στρέµµα, εφόσον µπουν παραπάνω επιλέξιµες εκτάσεις στο σύστηµα σε σχέση µε σήµερα. Επίσης, µε περισσότερα στρέµµατα βοσκότοπου θα τροποποιηθούν-προς τα πάνω και τα εκτατικά όρια της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Προς το παρόν, η πρόταση είναι, η αναδιενεµητική πληρωµή να µοιραστεί σε εκτάσεις 30-120 στρεµµάτων βοσκοτόπου, µε νέες επιλέξιµες εκτάσεις να σηµαίνει ότι το όριο µπορεί να ανέβει στα 50-150 στρµ. κ.ο.κ.

2ον: Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η πρόταση που έχουν στα χέρια τους οι αρχές του υπουργείου, είναι να ενεργοποιηθούν καθεστώτα µόνο για ζωική παραγωγή (αιγοπρόβατα, βοοειδή, µέτρο για ειδικά δικαιώµατα), σιτηρά (σκληρό σιτάρι, ρύζι), ζωοτροφές (πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά), και βρώσιµα όσπρια. ∆ηλαδή σύνολο οκτώ.

Ούτε σε αυτήν την περίπτωση οι αρχές έχουν δώσει απάντηση για το αν τελικά θα προχωρήσουν στην αποδοχή της παραπάνω πρότασης, «κόβοντας» συνολικά 10 καθεστώτα από τα ισχύοντα. Από την απάντηση αυτή θα εξαρτηθεί το κονδύλι της βασικής ενίσχυσης (η συνδεδεµένη ως γνωστών απορροφά χρήµατα των άµεσων ενισχύσεων) και η αξία των δικαιωµάτων για την ερχόµενη περίοδο.

3ον: Ενεργός αγρότης: Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές καλοβλέπουν το δικαίωµα που τους δίνει ο κοινοτικός κανονισµός να θεωρούν ενεργούς γεωργούς όσους λαµβάνουν έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις. ∆ηλαδή, την πλειοψηφία των ελληνικών εκµεταλλεύσεων, ώστε να µην χαθούν δικαιώµατα. Για τους υπόλοιπους θα ισχύει η απόδειξη γεωργικής δραστηριότητας µε βάση έναν δείκτη αγροτικού εισοδήµατος (π.χ τιµολόγια κ.λπ). Ακόµα, δεν υπάρχει κάποιο σαφές σχέδιο από τη γενική γραµµατεία, που µετρά προφανώς το πολιτικό κόστος µίας τέτοιας απόφασης.

4ον: Προϋπολογισµός παρεµβάσεων άµεσων ενισχύσεων: Προς το παρόν το φως της δηµοσιότητας έχει δει ένας ενδεικτικός προϋπολογισµός για τη βασική ενίσχυση, τις συνδεδεµένες, την αναδιανεµητική κ.λπ. Αλλά, όσο δεν αποφασίζουν οι αρχές για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και για το ποσό που τελικά θα µεταφερθεί στον Β’ Πυλώνα για την εξισωτική, οι αγρότες δεν µπορούν να γνωρίζουν µε σαφήνεια τι µέλλει γενέσθαι µε την αξία των δικαιωµάτων τους.

5ον: Εθνικό Απόθεµα: Το προτεινόµενο σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και ενός για τις δενδρώδεις. Αναµένεται η τελική απόφαση από τους αρµόδιους. Με την αναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερινό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο σύστηµα που εξετάζεται, η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα. Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των αροτραίων, η περικοπή θα αφορά τους κατόχους αρόσιµων καλλιεργειών και για τα δέντρα θα γίνεται οι περικοπή από τους καλλιεργητές δενδρώνων.

Περίσσευµα από το νέο πρασίνισµα στη βασική

Κρίσιµο ως προς την υλοποίηση είναι και το καθεστώς του νέου πρασινίσµατος (οικολογικά σχήµατα) της νέας ΚΑΠ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση που επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ για το πρώτο έτος εφαρµογής της ΚΑΠ (2023) µπορεί να µην εξαντλήσει τα 430 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιµα, τουλάχιστον τον 1ο χρόνο, µε τα κονδύλια που θα περισσέψουν να πηγαίνουν στη βασική ενίσχυση, περιορίζοντας σε κάποιο βαθµό την πτώση στην αξία των δικαιωµάτων.

Πηγή:www.agronews.gr