Καθορίστηκαν τα κατώτερα και ανώτερα στρεμματικά όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται το ΟΣΔΕ ενός παραγωγού για να είναι δικαιούχος αναδιανεμητικής ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ, με την καταβολή της σχετικής επιδότησης να υπολογίζεται στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά αγρονομική περιφέρεια, σύμφωνα με μοντέλα πληρωμής που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται αντίστοιχα:

Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 20 και 90 στρέμματα.
Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 10 και 30 στρέμματα.
Για τους βοσκότοπους στα 30 και 138 στρέμματα.

Το παραπάνω σημαίνει πως για παράδειγμα ένας αγρότης με 80 στρέμματα σιτάρι και 20 στρέμματα ελαιώνα, θα λάβει αναδιανεμητική ενίσχυση για το σύνολο της εκμετάλλευσής του (110 στρέμματα) καθώς δεν ξεπερνά τα ανώτερα όρια ούτε όσον αφορά τις αρόσιμες καλλιέργειες ούτε τις μόνιμες. Το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα υπολογίζεται ετησίως. Προς το παρόν άγνωστο παραμένει αν θα επιδοτούνται όλα τα επιλέξιμα στρέμματα ή μόνο αυτά που είναι «δεμένα» με δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

Αν τώρα ένας παραγωγός διαθέτει 120 στρέμματα ζωοτροφές και 100 στρέμματα βοσκότοπου, τότε, θα λάβει αναδιανεμητική ενίσχυση μόνο για τα 100 στρμ. βοσκότοπου. Ο λόγος είναι πως τα 120 στρέμματα ζωοτροφές (αρόσιμη καλλιέργεια) ξεπερνάνε τα ανώτατα όρια πληρωμής.

Τα παραπάνω μπορεί να αλλάξουν αν τελικά ληφθεί η απόφαση η αναδιανεμητική ενίσχυση να δίνεται μόνο στο τμήμα των στρεμμάτων που ξεπερνά τα παραπάνω κατώτερα όρια. Δηλαδή στα πρώτο παράδειγμα ο αγρότης με τα 80 στρέμματα σιτάρι και τα 20 στρέμματα ελαιώνα θα λάβει αναδιανεμητική ενίσχυση για 60 στρέμματα σιτάρι και 10 στρέμματα ελαιώνα.

Παράλληλα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχει σκάλα για την επιδότηση (λιγότερα στρµ., περισσότερη ενίσχυση κ.ο.κ, όπως γίνεται στην εξισωτική), αλλά θα µένει σταθερή ανά στρέμµα, καθώς οι διαφορές στα ποσά θα ήταν πολύ µικρές αναλογικά µε τον διοικητικό άχθο που απαιτείται σε τέτοιο εγχείρηµα.

Όσον αφορά το ποσό της ενίσχυσης, εδώ το ρεπορτάζ από καλά ενημερωμένες πηγές δίνει ένα ποσό κοντά στα 15 ευρώ ανά στρέμμα κατά μέσο όρο. Το ποσό θα είναι διαφοροποιημένο ανά αγρονομική περιφέρεια ενίσχυσης.

Πηγή:www.agronews.gr