Η εταιρεία Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ ΙΚΕ εντάχθηκε στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων (Φ.Π.Γ.Σ.) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ποιες είναι οι 112 πιστοποιημένες επιχειρήσεις

Συνολικά 98 νομικά πρόσωπα και 14 ατομικές επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν και εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του 2ου κύκλου αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν έως 10-11 2021, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις 112 πιστοποιημένες επιχειρήσεις