Τέλος εποχής για τον συντονιστή του ΟΣΔΕ, από εφαρμογή στο opengov.gr όλες οι δηλώσεις αγροτών

Το τέλος του συντονιστή του ΟΣ∆Ε και την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, δηλαδή της γνωστής ως δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής, αποκλειστικά µέσω της ειδικής εφαρµογής που φιλοξενείται ήδη στον κυβερνοχώρο opengov.gr, προαναγγέλει µε δηλώσεις του στην Agrenda o πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς.

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται σε συνέχεια ανάρτησης που έγινε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 16 ∆εκεµβρίου, περί συνεργασίας του Οργανισµού Πληρωµών µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη µετάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).

Ο σηµερινός πρόεδρος του Οργανισµού διαβεβαιώνει ότι η κατάργηση του «συντονιστή», όπως τον γνωρίσαµε την τελευταία 7ετία, σηµαίνει ότι ο συντονισµός των ΚΥ∆ (Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων), όπως και όλη η ευθύνη διαχείρισης των δηλώσεων περιέρχεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό σηµαίνει ότι µετά από πολλές παλινωδίες και αµφιταλαντεύσεις οι οποίες υπονόµευσαν τη λειτουργία του ΟΣ∆Ε, κλόνισαν την εµπιστοσύνη του αγροτικού κόσµου έναντι της δηµόσιας αρχής και πρόσθεσαν κόστη στο δηµόσιο και στους ίδιους τους αγρότες, ο Οργανισµός Πληρωµών αναλαµβάνει, για πρώτη φορά εκ της συστάσεώς του, το 2001, πλήρως τις ευθύνες του.

Προφανώς και δεν θα είναι κάτι εύκολο. Τα εγκατεστηµένα συµφέροντα που όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρεισφρήσει στα θέµατα διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων και οι δουλειές που έχουν ανοίξει στο ευρύτερο πεδίο των υπηρεσιών προς τους αγρότες, είναι βέβαιο ότι θα τα υποχρεώσει να οργανώσουν για µια ακόµη φορά την άµυνά τους ενάντια στο ξεκαθάρισµα αυτού του χώρου.

Όργιο κλοπής
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι φέροντες την πολιτική ευθύνη επί του θέµατος διαλαλούν ότι «το ΟΣ∆Ε επιστρέφει σπίτι του».

Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Το όργιο κλοπής σε βάρος των αγροτών, όπως αυτό εκτυλίχθηκε µε την κακοδιαχείριση των βοσκοτόπων και την λαθραία ενεργοποίηση δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, δείχνει να συνιστά και τη χαριστική βολή σε βάρος του ιδιότυπου συστήµατος που είχε εγκαθιδρυθεί αυτά τα χρόνια και το οποίο µόνο τα συµφέροντα των γνήσιων επαγγελµατιών της αγροτικής παραγωγής δεν εξυπηρετούσε.

Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Μελάς διαβεβαιώνει στη συνοµιλία του µε την Agrenda ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές (απάτη των βοσκοτόπων) έχουν περιέλθει σε γνώση της δικαιοσύνης, ενώ, τα χρήµατα που αντιστοιχούν σε «δικαιώµατα» αυτής της µορφής δεν έχουν αποδοθεί µε την τελευταία εκκαθάριση στους αµφισβητούµενους διεκδικητές αυτών των ενισχύσεων και παραµένουν δεσµευµένα µέχρι την δικαστική διαλεύκανση αυτών των περιπτώσεων.

Μυστικά συνοικέσια
Αν ένα πράγµα παραµένει ανοιχτό, γύρω από την υπόθεση ΟΣ∆Ε, από τη στιγµή που τα δεδοµένα πάνε στο κυβερνητικό νέφος και η ευθύνη συντονισµού περνάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι πως από εδώ και εµπρός θα υποστηρίζεται τεχνικά.. Κάτι που θα µπορούσε να γίνεται τµηµατικά και να αφορά πλέον του ενός παρόχους έργου. Ωστόσο, λόγοι που συνδέονται και πάλι µε πολιτικές δουλείες και πελατειακή διαχείριση, φαίνεται να οδηγούν στην προκήρυξη ενός διαγωνισµού που θα αναζητά «τεχνική υποστήριξη» του ΟΣ∆Ε για όλη την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (νέα ΚΑΠ) και µέχρι το 2027.

Οι πληροφορίες µιλούν για ένα έργο πληροφορικής που θα προσεγγίζει τα 15 εκατ. και θεωρείται πιθανό να προκαλέσει το ενδιαφέρον και µεγάλων εταιρειών του κλάδου. Κάποιοι εκτιµούν ότι από την πλευρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνεται µια προσπάθεια, το έργο να… κρατηθεί χαµηλά, δηλαδή σε συντελεστές του χώρου πληροφορικής µε χαµηλό υπόβαθρο γνώσης. Γίνεται δε, λόγος για ένα ιδιότυπο «συνοικέσιο» υπό τις ευλογίες του υπουργού, µόνο και µόνο για να εξασφαλισθούν µικροπολιτικά οφέλη.

Πηγή: Agronews – Γιάννης Πανάγος