«Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

• Για την δράση 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτούνται:
Αίτηση (Υπόδειγμα 2) και Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής
(Η αγορά των κυψελών και η αποστολή του τιμολογίου αγοράς έχει καταληκτική ημερομηνία την 20/05/2022)
-Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/02/2022

• Για την δράση 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτούνται:
Δύο Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο έως 20/06/2022)
Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη (έως 20/06/2022)
Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)
Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/02/2022 έως 20/6/2022
(Η κατάθεση του εκκαθαριστικού, της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη και των δελτίων αποστολής / φορτωτικών έχει καταληκτική ημερομηνία την 20/06/2022)
-Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/02/2022

Τα σχετικά έντυπα μπορούν να τα αποκτήσουν οι μελισσοκόμοι:
α) από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (συνημμένα στο Δελτίο Τύπου),
β) από το γραφείο μελισσοκομίας της ΔΑΟΚ ΠΕ Σερρών (έπειτα από επικοινωνία στο τηλ. 23213-55217) και
γ) από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 471110 (επιλογή 3)

Οι μελισσοκόμοι, στη συνέχεια, μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας, με δύο τρόπους:

α) Ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:

Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας
Τ.Θ. 60705
Θέρμη Θεσ/νίκης
Τ.Κ. 57001

β) Με e-mail (kmkmakedonias@gmail.com), εκτός από τα τιμολόγια αγοράς κυψελών και τα Δελτία Αποστολής ή τις Φορτωτικές, τα οποία πρέπει να αποστέλλονται πρωτότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 2310 – 471110 – επιλογή 3 (γεωπόνοι Βαρτάνη Σοφία και Πουτούρης Δρακόντης) και
στη Διεύθυνσή Σερρών, στα τηλέφωνα 23213-55217 και 23213-55203 (γεωπόνος Ράμναλη Παρασκευή).