Βάση τα 30 λεπτά για το καλαμπόκι, εξαντλούνται τα αποθέματα παραγωγών

Σταθεροποιείται στα 30 λεπτά το κιλό η τιµή παραγωγού για το ντόπιο καλαµπόκι, µε τις ποσότητες που παραµένουν στα χέρια αγροτών να περιορίζονται όσο πλησιάζει η περίοδος της νέας σποράς.

Τα µηνύµατα από την εγχώρια ζήτηση, τις εξαγωγικές κινήσεις των γειτονικών Βαλκανικών χωρών αλλά και τις παγκόσµιες ισορροπίες γέρνουν προς την πιθανότητα µιας νέας ενίσχυσης των τιµών τουλάχιστον για τη σοδειά 2021 του Βορείου Ηµισφαιρίου.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, τα συµβόλαια Αυγούστου 2022 διαπραγµατεύονται στα 251 ευρώ ο τόνος, µε υψηλά περιόδου στα 261 ευρώ τον περασµένο Νοέµβριο. Φαίνεται δηλαδή εδώ ότι η αγορά µπορεί και κινείται στα υψηλά του εύρους χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές. Στα συµβόλαια Μαρτίου 2022 κινούνται στα 245 ευρώ ο τόνος εδώ και αρκετές εβδοµάδες, εµφανίζοντας µικρές διακυµάνσεις. Στο Σικάγο, τα συµβόλαια Μαρτίου πέρασαν την περασµένη εβδοµάδα στη ζώνη των 6 δολαρίων ανά µπούσελ (21 λεπτά το κιλό), µε τα υψηλά περιόδου στα 6,28 δολάρια ανά µπούσελ. Φυσικά σε αυτές τις τιµές έρχεται να συµπληρωθεί ένα πριµ αλλά και έξοδα µεταφοράς, καθιστώντας λιγότερο ανταγωνιστικό το αµερικανικό καλαµπόκι στις διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη αυτή, έρχεται να ενισχύσει τη ζήτηση καλαµποκιού ιδιαίτερα της Ασίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Με τους συντελεστές της παγκόσµιας αγοράς καλαµποκιού να αναµένουν τη νέα σοδειά της Λατινικής Αµερικής τους επόµενους µήνες, δεν αποκλείεται η τάση σταθεροποίησης να δώσει τη θέση της σε έντονη µεταβλητότητα και νέο κύκλο ανόδου. Οι ενδείξεις που καταγράφει το υπουργείο γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) δείχνουν ότι οι αποδόσεις θα είναι µειωµένες εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν Βραζιλία και Αργεντινή.

Ένας ακόµα παράγοντας αστάθειας στην αγορά καλαµποκιού και ιδίως αυτή της Ευρώπης, είναι το τεταµένο κλίµα ανάµεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, µε τις εξελίξεις από το µέτωπο αυτό να αναµένεται ότι θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά καλαµποκιού και σιτηρών εν γένει. Προς το παρόν οι ευρωπαϊκές αγορές ερµηνεύουν την ένταση µεταξύ των δύο χωρών ως παράγοντα ανόδου, αφού περιπλέκονται οι µεταφορές και άρα ενισχύονται οι άµεσες (spot) τιµές.

Πηγή: agronews.gr