Με τους προβλεπόµενους ελέγχους και τις απαραίτητες διασταυρώσεις ασχολούνται αυτό το διάστηµα οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών, προκειµένου να γίνουν οι προγραµµατισµένες πιστώσεις που αφορούν αφενός τη διορθωτική επί των απλήρωτων εκκρεµοτήτων της περσινής ενιαίας και αφετέρου του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Και ενώ εξαντλούνται τα περιθώρια διορθώσεων µε διοικητικές πράξεις από την πλευρά των παραγωγών, εντείνονται οι φόβοι αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν πληρώθηκαν ή αντιµετώπισαν προβλήµατα µε επιλεξιµότητες, ΑΤΑΚ, ενοικιαστήρια και δεκάδες άλλα επιµέρους ζητήµατα που άφησαν χιλιάδες παραγωγούς εκτός πίστωσης, ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί. Πιο πιθανό, µάλιστα, δείχνει το σενάριο µετά τη διορθωτική αυτή να ακολουθήσει και νέα διορθωτική για όσα δεν διεκπεραιώθηκαν από τους αρµόδιους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πίστωση του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων µε σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, καρπούς µε κέλυφος και µήλα, εκτιµάται ότι θα πάει πιο πίσω και µάλιστα θα φέρνει και µια δυσάρεστη έκπληξη για τους παραγωγούς σκληρού, καθώς η ενίσχυση αναµένεται µειωµένη κοντά στα 5 ευρώ το στρέµµα, λόγω αύξησης των στρεµµάτων στα 2,4 εκατ. στρέµµατα.

Σε επόµενη φάση, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι, για το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µε βάση τα 2.622.921 στρέµµατα που µπήκαν το 2021, η ενίσχυση θα είναι αυξηµένη και δεν αποκλείεται να κινηθεί και πάνω από τα 70 ευρώ το στρέµµα. Υπενθυµίζεται ότι την προηγούµενη χρονιά µε 2,776 εκατ. στρέµµατα, οι βαµβακοπαραγωγοί πληρώθηκαν 67,82 ευρώ (πάλι αυξηµένη ενίσχυση από τα 64,6 ευρώ του έτους 2019).

Εν τω µεταξύ, παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της (31 Ιανουαρίου) και µέχρι τις 18 Φεβρουαρίου η προθεσµία παράδοσης σύσπορου βαµβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, µε υπουργική απόφαση. Αυτό κατ’ επέκταση δεν αποκλείει και µια καθυστέρηση στην πληρωµή των παραγωγών, που είθισται να γίνεται λίγο πριν την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύµφωνα µε τη διαδικασία και µετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά οι καταστάσεις παραλαβής των εκκοκκιστηρίων στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γίνουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και οι απαραίτητες διασταυρώσεις µε το ΟΣ∆Ε και στη συνέχεια να υπολογιστούν αφενός οι τελικές επιλέξιµες εκτάσεις και αφετέρου το ύψος της ειδικής ενίσχυσης, για να αποσταλεί το αρχείο πληρωµής µέσα στον Μάρτιο και να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιούχων παραγωγών.

Πιο συγκεκριµένα, µετά το κλείσιµο του ηλεκτρονικού συστήµατος στις 18 Φεβρουαρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαµβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και διενεργεί τους προβλεπόµενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε µηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειµένου:

  • να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που έχουν χρησιµοποιήσει πιστοποιηµένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 16 κιλά ανά εκτάριο στα αγροτεµάχια µε βαµβάκι ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαµβακιού, σύµφωνα µε τα ανωτέρω παραστατικά και έχουν υποβάλλει αίτηµα λήψης της ειδικής ενίσχυσης
  • να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις καλλιεργειών βάµβακος και η τιµή της ειδικής ενίσχυσης (749,38 ευρώ/εκτάριο) µε τη βασική έκταση των 250.000 εκταρίων
  • να πραγµατοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο πίσω για 10 του μήνα αποζημιώσεις παγετού

Κρατάει πίσω ο ΕΛΓΑ την πληρωµή αποζηµιώσεων που ήταν προγραµµατισµένη για τις 31 Ιανουαρίου, µε τον επικεφαλής του οργανισµού Ανδρέα Λυκουρέντζο, να επικαλείται την πρόσφατη κακοκαιρία ως αιτία καθυστέρησης, όσο χιλιάδες παραγωγοί αναµένουν ακόµα συµπληρώµατα από τον παγετό της άνοιξης του 2021. Οι πληροφορίες θέλουν την πληρωµή την Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου, µε µία καθυστέρηση δηλαδή 10 ηµερών. Σύµφωνα, µάλιστα, µε δηλώσεις του προέδρου του οργανισµού, στην επικείµενη πίστωση αναµένεται να λυθεί και το πρόβληµα µε τα πορίσµατα στη Θεσσαλία και να πληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί της Περιφέρειας. Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω πληρωµή θα αφορά τα πορίσµατα που κατατέθηκαν στην κεντρική Υπηρεσία µέχρι και τις 21 Ιανουαρίου. Ωστόσο, δεν θα είναι η τελευταία πληρωµή, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει µια ακόµη στα τέλη Φεβρουαρίου και άλλη µια τον Μάρτιο.

Συμψηφισμό για το έξτρα ασφάλιστρο ζητούν αγρότες της Νάουσας

Να πάρει άμεσα θέση η ΕΘΕΑΣ και η Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων ζητούν οι αγροτικοί σύλλογοι Νάουσας και Βελβεντού, στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη μη αποζημίωση των παραγωγών για τον παγετό της άνοιξης 2021 βάσει του έξτρα ασφάλιστρου που ορισμένοι επέλεξαν να καταβάλουν στον ΕΛΓΑ πέρυσι. Οι παραγωγοί που πλήρωσαν επιπλέον 20% στα ασφάλιστρα για μεγαλύτερη αποζημίωση, έλαβαν τελικά ανάλογη αποζημίωση με όσους πλήρωσαν για τη συμβατική κάλυψη, με τη βασική διεκδίκηση πλέον να εστιάζει στην επιστροφή της διαφοράς στο ασφάλιστρο είτε στον συμψηφισμό της με τις εισφορές που θα καταβληθούν για το έτος 2022. Το αίτημα αφορά το γνωστό ζήτημα που δημιούργησε τροπολογία η οποία με αναδρομική ισχύ έδωσε τη δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να αποζημιώσει στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας σε όλους τους δικαιούχους αποζημιώσεων παγετού, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική βαθμίδα που είχαν επιλέξει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021.

Η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Ενιαίος Σύλλογος Αγροτών Νάουσας και ο Αγροτικός Σύλλογος Βελβεντού καλεί την ΕΘΕΑΣ και τη Διεπαγγελματικη Πυρηνοκάρπων να πάρει θέση στο θέμα επιστροφής του 20% που πληρώθηκε με τη δήλωση ΟΣΔΕ την άνοιξη του 2021. Πριν 20 μέρες με επιστολή μας στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ ζητούσαμε να μας επιστραφεί το επιπλέον ασφάλιστρο. Έκτοτε καμία απάντηση δεν έχουμε. Πρέπει άμεσα να διευθετηθεί το θέμα είτε με επιστροφή είτε με συμψηφισμό στις εισφορές μας του 2022».

Πηγή:www.agronews.gr