Ειδική φροντίδα στις άµεσες ενισχύσεις ή έστω στην εξισωτική για τους ελαιοκαλλιεργητές, ζητούσαν επίµονα φορείς του κλάδου, ωστόσο στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, ελιά και ελαιόλαδο παρέµειναν «τσουβαλιασµένες» µε τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειας από πλευράς επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερα οι µικροί ελαιοκαλλιεργητές µε εκµεταλλεύσεις 10 στρεµµάτων και κάτω (περί τους 57.000 παραγωγούς χώρια οι ετεροεπαγγελµατίες) έχουν ξεκινήσει να φοβούνται πως σταδιακά θα πεταχτούν εκτός επιδοτήσεων.

Συγκεκριµένα έως σήµερα (και το 2022) οι παραγωγοί αυτοί λάµβαναν βασική και πρασίνισµα, γύρω στα 50 ευρώ το στρέµµα και όσοι είχαν ιστορικά δικαιώµατα µπορεί και αρκετά παραπάνω. Ως εκ τούτου πέρναγαν µε ευκολία το όριο των 250 ευρώ και πληρωνόντουσαν ένα ποσό-µικρό µεν- αλλά για κάποιους έκλεινε ορισµένες υποχρεώσεις. Στη νέα ΚΑΠ η ιστορικότητα και το πρασίνισµα καταργούνται ενώ αναδιανεµητική ενίσχυση που θα συµπληρώνει το τσεκ θα µπορούν να λάβουν στις δενδρώδεις καλλιέργειες µόνο όσοι έχουν εκτάσεις 10-40 στρέµµατα, σύµφωνα µε το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που έχει κατατεθεί στην Κοµισιόν.

Σηµειώνεται εδώ πως στο όριο των 250 ευρώ προσµετρώνται όλες οι άµεσες ενισχύσεις, και ως εκ τούτου, µπορεί να «σωθεί» η πληρωµή µε την ένταξη όσων παραγωγών µπορούν στα νέα οικολογικά προγράµµατα. Ωστόσο, είναι αµφίβολο το κατά πόσον η πρόσβαση στα οικολογικά σχήµατα θα είναι εφικτή και οικονοµικά συµφέρουσα, αφού θα συνεπάγεται επιπλέον έξοδα προκειµένου να ενταχθούν σε αυτά. Παρόλα αυτά ούτε στην εξισωτική, ούτε στις άµεσες ενισχύσεις έχει υπάρξει κάποια µέριµνα για αυτή την µικρή σε οικονοµικό µέγεθος µεν, πολυπληθή δε, τάξη παραγωγών.

Ξεχασµένο και το αιγοπρόβειο

Ακόµα µία πρόταση που δεν έτυχε της αρµόζουσας προσοχής, είναι η ενεργοποίηση τοµεακού προγράµµατος για το αιγοπρόβειο γάλα. Συγκεκριµένα, το αίτηµα αυτό είχε διαβιβαστεί από την ΕΘΕΑΣ, που έκανε λόγο για ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα 10 εκατ. ευρώ ώστε τα συλλογικά σχήµατα και τα µέλη τους να τρέχουν οργανωµένα διάφορες δράσεις (ευζωία, βέλτιστες πρακτικές, γενετική βελτίωση κ.λπ.) µε χρηµατοδότηση από την ΕΕ. Η Ελλάδα µπορεί να διαθέσει περί τα 60 εκατ. ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, και εδώ οι ελληνικές αρχές, σε αντίθεση µε άλλες χώρες (βλ. σελ. 5) αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πεπατηµένη ενεργοποιώντας ξανά τα ήδη τα υπάρχοντα τέσσερα τοµεακά σε οίνο, οπωροκηπευτικά, µελισσοκοµία και ελιά-ελαιόλαδο.

Μηδέν φαντασία στο βαµβάκι

Αν πάντως, υπήρχε «όρεξη» από πλευράς ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος, θα µπορούσε και στο βαµβάκι να προβλεφθεί τοµεακό πρόγραµµα, το οποίο άνετα συνδέεται µε την «Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία βάµβακος». Ωστόσο και εδώ, πέρα από το χαρτί πέντε σελίδων που βγήκε στη δηµοσιότητα δεν φαίνεται να σκέφτηκε κάποιος να εντάξει κάποια από τις δράσεις που προβλέπει το σχέδιο στη νέα ΚΑΠ και στα τοµεακά της.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής