Αντιµέτωπη µε την επιλογή ή να προχωρήσει µπροστά και να δώσει στους αγρότες το επίπεδο ηλεκτρονικής αναβάθµισης που δικαιούνται όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες ή να γυρίσει πίσω στο χάος του ΟΣ∆Ε, µε τους εκβιασµούς και τις καταστρατηγήσεις από πολύ συγκεκριµένο κύκλο συµφερόντων, βρίσκεται αυτές τις µέρες η κυβέρνηση.

Αφετηρία για νέα αρχιτεκτονική στον τομέα της αγροτικής παραγωγής δημιουργεί η μεταφορά δεδομένων του ΟΣΔΕ στο gov.gr

Ο τεχνητός εκβιασµός που γίνεται, οι πιέσεις που ασκούνται και τα νοµικά εµπόδια που προβάλλονται, όπως και πολλές άλλες φορές κατά το παρελθόν, υποχρεώνουν τους ιθύνοντες επί του θέµατος να αλλάξουν ρώτα και να βγουν από το τούνελ των διαδοχικών προκηρύξεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και να τρέξουν ταχύτατα τη διαδικασία µετάβασης των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε και των εφαρµογών για την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων παραγωγού (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) στο φιλόξενο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή του gov.gr.

Οι πληροφορίες θέλουν τη σηµερινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει ολοκληρώσει µια πολύ ενδιαφέρουσα προεργασία και να είναι σε θέση, µε περισσότερες µάλιστα από µια επιλογές, να κάνει πράξη την ηλεκτρονική αναβάθµιση του επιπέδου συναλλαγών και της εν γένει προσφοράς υπηρεσιών της πολιτείας προς τους αγρότες. Η φιλοξενία και υποστήριξη της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης δεν είναι παρά το πρώτο γενναίο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Την αναβάθµιση του ΟΣ∆Ε θα ακολουθήσει η διασύνδεση των δεδοµένων των δηλώσεων µε όλους τους οργανισµούς και όλες τις δηµόσιες αρχές που υποβοηθούν την αγροτική δραστηριότητα και µεριµνούν για την συναλλακτική σχέση των αγροτών µε το κράτος.

Όπως τονίζεται αρµοδίως, ένας αξιόπιστος και καθαρός χάρτης µε ολόκληρο το αντικείµενο της αγροτικής δραστηριότητας στη Ελλάδα και την συνεισφορά του κάθε αγρότη σ’ αυτό, δηλαδή ένα αναβαθµισµένο και αξιόπιστο ΟΣ∆Ε, είναι η βάση πάνω στην οποία µπορεί να θεµελιωθεί η αρχιτεκτονική για όλο το πλέγµα δράσεων που τη συνοδεύουν το εγχώριο αγροτικό γίγνεσθαι, δηλαδή, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, ισοζύγια ΕΛΓΟ, φορολογικό σύστηµα – TAXIS κ.α.).

Οι έχοντες αντίληψη για τα θέµατα του αγροτικού χώρου ξέρουν καλά ότι το µέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας περνάει µέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, την ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη εργαλείων και τη δηµιουργία µιας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων, προσβάσιµης µέχρι ένα επίπεδο και φυσικά όχι για τα προσωπικά δεδοµένα σε κάθε ενδιαφερόµενο, η οποία θα στηρίξει όχι µόνο την ανάπτυξη πολιτικών αλλά και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής.

Μέχρι τότε, η χώρα και οι αγρότες θα βασανίζονται µε «υποκατάστατα» και µε αγωνίες για το πότε ανοίγει και πότε κλείνει το ΟΣ∆Ε, αν έχουν γίνει σωστά οι δηλώσεις τους, αν θα δικαιωθεί η παραγωγική τους προσπάθεια, αν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις, αν έχει νόηµα να παραµένουν σ’ αυτό το επάγγελµα.

Καλά κρατεί ο κλεφτοπόλεµος
Τον τελευταίο καιρό αγρότες και συντελεστές του χώρου γίνονται µάρτυρες ενός «κλεφτοπόλεµου» που θέλει το σύστηµα που έχει αναπτυχθεί γύρω από το ΟΣ∆Ε να υπονοµεύει κάθε πρωτοβουλία υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ που κινείται προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης των υπηρεσιών που συνδέονται µε τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Έχει µπει ο Μάρτιος και οι προσφυγές για κάθε διαγωνισµό και για κάθε προκήρυξη έργου που σχετίζεται µε το ΟΣ∆Ε πέφτουν βροχή. Ο στόχος προφανής. Η διαχείριση της κατάστασης να µείνει υπό τη στενή καθοδήγηση του «τεχνικού συµβούλου» και της διαπλοκής που συντηρείται γύρω του. Καιρό τώρα υπονοµεύονται προσπάθειες νοικοκυρέµατος, έτσι ώστε, την τελευταία στιγµή και υπό την δαµόκλειο σπάθη της απώλειας κοινοτικών ενισχύσεων, το έργο να τρέξει µε παλιά υλικά και τα σκουπίδια που υπάρχουν κάτω από το χαλί να διαιωνίζουν τα λάθη, την αβεβαιότητα και ένα σαθρό πελατειακό σύστηµα που υπονοµεύει συστηµατικά την αγροτική οικονοµία.

Πηγή:www.agronews.gr