Με πρόσβαση σε όλα τα µεγάλα διαρθρωτικά προγράµµατα του νέου ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Ψηφιακή Τεχνολογία, Αντιχαλαζικά) και ένα ειδικό Μέτρο για τη στήριξη νέων οµάδων παραγωγών, τα συλλογικά σχήµατα έχουν πολλά να περιµένουν στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Συγκεκριµένα, κύριο κίνητρο για οµαδικές προσπάθειες θα αποτελέσει για µία ακόµη φορά το Μέτρο της Συνεργασίας. Όπου θα επιδοτούνται ανάλογα τον τζίρο τους για µία 5ετία νέα σχήµατα. Το ποσοστό παραµένει στο 10% του τζίρου για τον πρώτο χρόνο ενώ κάθε επόµενο έτος, αυτό θα µειώνεται κατά 2%. Φυσικά, το µέγιστο ετήσιο ποσό που θα µπορούν να λαµβάνουν είναι 100.000 ευρώ. Μάλιστα, στην περίπτωση που η οµάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούµενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης µπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωµής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συµπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής αυτής.

Ωστόσο, αυτή τη φορά οι προϋποθέσεις φαίνεται να είναι πιο αυστηρές ως προς τα ελάχιστα µέλη, ενώ τίθεται και θέµα ελάχιστου τζίρου. Στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρεται συγκεκριµένα: «Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 12, για τις οµάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 8 και µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής τις 100.000 ευρώ και για τις οργανώσεις παραγωγών 30 για τις οργανώσεις φυτικής παραγωγής και 20 για την ζωική παραγωγή µε ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000 ευρώ. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Εύβοιας για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται στο 50% των ανωτέρω.».

Στα Σχέδια Βελτίωσης µόνο κερδοφόρα σχήµατα
Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις των οµάδων, τα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι για µία ακόµη φορά ανοιχτά. Στις προϋπόθεσεις ένταξης προβλέπονται τα σχήµατα να έχουν κατ’ ελάχιστο 10 µέλη, να εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 60.000 ευρώ. Πρόσθετοι όροι επιλεξιµότητας δικαιούχων θα προσδιοριστούν όταν έρθει η ώρα της προκήρυξης. Σηµειώνεται εδώ πάντως, πως µε βάση τουλάχιστον όσα προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης για τις συλλογικές προσπάθειες. Πρόσβαση επίσης σε χρηµατοδότηση επενδύσεων θα έχουν και στο Μέτρο της Μεταποίησης αλλά και στο παρακλάδι των Σχεδίων Βελτίωσης (Ψηφιακές και Πράσινες Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις) για επιδότηση 70% σε δαπάνες αγοράς νέας τεχνολογίας, εγκατάστασης ΑΠΕ και µονάδων βιοαερίου.

Από εκεί και πέρα ανοιχτές θα είναι και οι προκηρύξεις που έχουν να κάνουν µε την ενεργητική προστασία στις εκµεταλλεύσεις (αντιχαλαζικά, αντιπαγετική προστασία) για επενδύσεις έως 1 εκατ. ευρώ µε ενίσχυση 80%. Φυσικά τα συνεταιριστικά σχήµατα λαµβάνουν τη µερίδα του λέοντος στα τοµεακά προγράµµατα (οπωροκηπευτικά και ελιά & ελαιόλαδο κυρίως).

Έντονες φωνές για αναστολή της Πράσινης Συμφωνίας
Επιτακτική πλέον κρίνεται η ανάγκη να γίνουν βήµατα πίσω στο θέµα της Πράσινης Συµφωνίας και της νέας ΚΑΠ λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι γερµανικών συνεταιρισµών, πρέπει πλέον να αναρωτηθεί η Ευρώπη αν «αντέχει» να βάζει τµήµατα αγροτεµαχίων σε αγρανάπαυση, ή να περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τις εισροές κ.ο.κ. Μάλιστα, ο FDP (πρωτοβάθµιος αγροτικός συνεταιρισµός της Γερµανίας) ζητά όλοι οι στόχοι της Πράσινης Συµφωνίας να εγκαταλειφθούν. «Η Πράσινη Συµφωνία µε τη στρατηγική από το Χωράφι στο Πιάτο θα πρέπει να ανασταλεί. Σε περιόδους πληθωρισµού και πολέµου στην Ευρώπη, η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να έχει προτεραιότητα στη γεωργική πολιτική», δήλωσε ο Gero Hocker, εκπρόσωπος αγροτικής πολιτικής για την κοινοβουλευτική οµάδα του FDP. Με την Πράσινη Συµφωνία, η Επιτροπή της ΕΕ προσπαθεί επίσης να φέρει την Ευρώπη σε άσχηµη θέση σε ό,τι αφορά τη διατροφή του πληθυσµού της, υποστηρίζει. Η διακοπή της παραγωγής, για παράδειγµα λόγω περιορισµών στη χρήση φυτοφαρµάκων, ήταν «λάθος από πριν», λέει ο Hocker. «Στην τρέχουσα κρίση, τώρα γίνεται ακόµη πιο σαφές πόσο επικίνδυνοι είναι οι περιττοί περιορισµοί στη γεωργία», καταλήγει.

Μονάδες βιοαερίου µέσω ΚΑΠ θα πρέπει να ενθαρρύνουν πολλαπλά τα κράτη-µέλη
Η παραγωγή βιοαερίου έχει προβλεφθεί ως βασικός τρόπος ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα της ΕΕ που αγωνίζεται έναντι του αυξανόµενου ενεργειακού κόστους, σύµφωνα µε προσχέδιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιµές της ενέργειας που πρόκειται να δηµοσιευθεί τον επόµενο µήνα. Σε αυτό το πλαίσιο η Κοµισιόν αναµένεται να ζητήσει από τα κράτη-µέλη να δώσουν πολλαπλά κίνητρα µέσω της ΚΑΠ για την παραγωγή βιοαερίου, ώστε να υπάρξει κάποια βοήθεια προς το ενεργειακό ζήτηµα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της ΕΕ.

Τέλη Μαρτίου οι πρώτες αλλαγές στο νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ, λένε οι Βρυξέλλες
Σε περίπου έναν µήνα θα σταλεί από τις Βρυξέλλες η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων που θα δώσει την ευκαιρία για την υιοθέτηση ίσως πιο φιλόδοξων σχεδιασµών για την επερχόµενη επταετία. Ήδη υπάρχουν εκκρεµότητες, όπως είναι για παράδειγµα η περίπτωση της συνδεδεµένης των βοοειδών, και το ζήτηµα του πριµ εξόδου Για το χρονοδιάγραµµα της πρώτης αξιολόγησης ενηµέρωσε ο γενικός διευθυντής της DG AGRI, Βόλφγκανγκ Μπούρτσερ, τον Κώστα Μπαγινέτα, γενικό γραµµατέα ΥΠΑΑΤ.

www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής