Όσο περνούν οι µέρες ξεκαθαρίζει το τοπίο µε τις πληρωµές που αναµένουν οι αγρότες, οι οποίες ως γνωστό έχουν πάει αρκετά πίσω από το σύνηθες, µε τον διοικητικό µηχανισµό του Οργανισµού Πληρωµών να τρέχει να προλάβει το «ασαφές» χρονοδιάγραµµα που δόθηκε από τον πρόεδρο της ∆οµοκού και τον υπουργό της πλατείας για πληρωµές συνδεδεµένων σκληρού και βάµβακος, µαζί µε περσινά υπόλοιπα από ενισχύσεις και προγράµµατα, συνολικού ποσού περί τα 250 εκατ. ευρώ, έως τα τέλη Μαρτίου.

Αυτό που επιβεβαιώνεται -όπως έχει ήδη γράψει η εφηµερίδα Agrenda- σχετικά µε τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας ενίσχυσης, είναι το γεγονός ότι χρήµατα θα δουν µόνο όσοι έχουν να κάνουν µε «απλές» περιπτώσεις και επιτόπιους ελέγχους. Κι αυτό γιατί πιο σύνθετα ζητήµατα παραγωγών των οποίων οι δηλώσεις «χτύπησαν» στις επιλεξιµότητες και έµειναν εκτός της εξόφλησης του περασµένου ∆εκεµβρίου, δεν φαίνεται να µπορούν να προχωρήσουν. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί θα κληθούν να περιµένουν επόµενες διορθωτικές πληρωµές που θα φτάσουν µέχρι και τον Ιούνιο.

Για το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώθηκε από τον επικεφαλής του Οργανισµού ∆ηµήτρη Μελά, ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας, ο οποίος και του µετέφερε τις διαµαρτυρίες των παραγωγών για τις καθυστερήσεις στις πληρωµές επισηµαίνοντας παράλληλα την ανάγκη άµεσης τακτοποίησης των οικονοµικών εκκρεµοτήτων στους αγρότες, που έχουν ανάγκη την ρευστότητα σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον κ. Μελά, «περί τα τέλη Μαρτίου θα καταβληθούν η συνδεδεµένη ενίσχυση στο σκληρό σίτο, η ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι, η εξόφληση υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς, καθώς κι άλλες ενισχύσεις, προϋπολογισµού 250 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος Απριλίου οι δικαιούχοι του 2018 και 2020 για τα προγράµµατα «µακροχρόνιας παύσης γαιών» και «δάσωσης γαιών», αντίστοιχα». Μάλιστα, ο ίδιος για τις όποιες καθυστερήσεις σηµειώθηκαν «έδειξε» τους αυξηµένους ελέγχους και την επανεξέταση των ενστάσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µεταξύ της πληρωµής προκαταβολής (Οκτώβριο) και της εκκαθάρισης της ενιαίας ενίσχυσης, τον ∆εκέµβριο του 2021.

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες, για τις πληρωµές άµεσων ενισχύσεων µίλησε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν δροµολογηθεί οι πληρωµές εντός του επόµενου 20ήµερου, κάτι που έρχεται σε αντιστοιχία µε το πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µέσα στο Μάρτιο θα κάνει πληρωµές σε εκκρεµότητες που υπάρχουν για την πληρωµή της βασικής και πράσινης ενίσχυσης, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας καθώς και για µια σειρά συνδεδεµένα καθεστώτα, που αθροιστικά ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Υπενθυµίζεται, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, ότι η πληρωµή αυτή δροµολογείται για πριν την Παρασκευή 25 Μαρτίου. Στην περίπτωση του καλού σεναρίου η πίστωση θα µπορούσε να γίνει µέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου, ενώ στη χειρότερη θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Πέµπτη 24 του µήνα, παραµονή της Εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η πληρωµή αυτή αναµένεται να αφορά ένα ποσό της τάξης των 230 µε 240 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τώρα το ύψος των ενισχύσεων, ενώ ακόµα δεν έχουν βγει οι σχετικές αποφάσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για το σκληρό σιτάρι θα κινηθεί χαµηλά περί τα 5 ευρώ και για το βαµβάκι, υψηλότερα από πέρυσι ίσως και πάνω από τα 70 ευρώ το στρέµµα.

Αποκλείεται οριζόντια παράταση για αντιρρήσεις επί δασικών
Η διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων που «πρασίνισαν» χιλιάδες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα και η ενσωμάτωσή των νέων ρυθμίσεων για τους δασωμένους αγρούς και τις εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις στους Δασικούς Χάρτες, θα ολοκληρωθούν από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διαμηνύει ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Σημειωτέον, υπάρχει υποχρέωση προς τους θεσμούς μέχρι το καλοκαίρι να γίνει η κύρωση των Δασικών Χαρτών για το 90% της γεωγραφικής επικράτειας, την οποία πρέπει να τηρήσουμε. Ωστόσο, σχετικά με τα αιτήματα από πολλές περιοχές της χώρας για νέα δίμηνη παράταση στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (δασωμένοι αγροί, εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων) δεν έχουν γίνει ακόμα και οι δασικές υπηρεσίες δεν έχουν προλάβει να διορθώσουν τους χάρτες και να ενσωματώσουν τα πρόδηλα σφάλματα, ο κ. Αραβώσης «αποκλείει γενική παράταση στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα». Όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 58 του ν. 4903/2022) για την παράταση στην Κρήτη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών σημειώνει ότι «η Κρήτη αντιμετωπίστηκε ως ειδική περίπτωση διότι υπήρχαν ειδικά προβλήματα και είχαν γίνει καταλήψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για μεγάλα διαστήματα».

Ως Απρίλιο πρώτο αίτημα πληρωμής στα Σχέδια
Μέσα στον Απρίλιο λήγει το 24µηνο περιθώριο από την ηµεροµηνία ένταξης των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήµατος πληρωµής Σχεδίων Βελτίωσης σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Εφόσον δεν δοθεί άλλη παράταση, τότε βάσει θεσµικού πλαισίου του Μέτρου όσοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση και αίτηµα πληρωµής απεντάσσονται.

Ειδικότερα, µε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενηµερώνει ότι «η υποχρέωση να προσκοµιστεί πρώτη αίτηση πληρωµής (δεν λαµβάνεται υπόψη το αίτηµα τροποποίησης) από την ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής απόφασης ένταξης πράξεων επεκτάθηκε από τον ένα χρόνο στους 24 µήνες. Με δεδοµένο ότι οι πρώτες ατοµικές αποφάσεις ένταξης πράξεων είχαν εγκριθεί στις 15 Απριλίου 2020, συνεπώς η υποχρέωση προσκόµισης αιτήµατος πληρωµής είναι µέχρι 15-04-2022».

Πηγή:www.agronews.gr