Ο κύβος ερρίφθη, όπως όλα δείχνουν και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης έδωσε το πράσινο φως για εφαρµογή µειωµένης κατά 50% φορολογίας στα εισοδήµατα των αγροτών, µε µόνη προϋπόθεση ότι θα διακινούν την παραγωγή τους από συλλογικά σχήµατα (οργανώσεις) και επιχειρήσεις µε τις οποίες έχουν συνάψει προηγουµένως σχετική σύµβαση.

Στο 50% η φορολογία εισοδήματος αγροτών για συνεργαζόμενους με συνεταιρισμούς και σχήματα συμβολαιακής

Πρόκειται για απόφαση σταθµό που αλλάζει τα δεδοµένα στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, δίνοντας ισχυρό κίνητρο στους παραγωγούς να συνεργάζονται συστηµατικά, είτε µε συνεταιριστικές οργανώσεις και οµάδες παραγωγών, είτε µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε τις οποίες ωστόσο θα πρέπει να δρουν αυστηρά συµβολαιακά.

Η σχετική ρύθµιση συζητιέται καιρό τώρα στα κυβερνητικά γραφεία, µόλις το απόγευµα της Πέµπτης, ωστόσο, εξασφάλισε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τα φορολογικά έσοδα υφυπουργού, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος προφανώς και έχει λάβει σχετικό νεύµα από το Μαξίµου.

Από την πλευρά των αγροτών τη σχετική ιδέα έχει καλλιεργήσει καιρό τώρα ο προσωρινός πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να πείσει τους ιθύνοντες ότι από µια τέτοια νοµοθετική ρύθµιση, η χώρα και ο κρατικός προϋπολογισµός µόνο να κερδίσουν έχουν. Κι αυτό γιατί, όπως τονίζεται αρµοδίως, µια ρύθµιση αυτής της µορφής αποτελεί ισχυρότατο κίνητρο και βάζει σε τελείως διαφορετικό δρόµο το σύνολο των συναλλαγών που γίνονται στα αγροτικά προϊόντα, όπου, παρά τις µέχρι τώρα προσπάθειες το χρήµα που κινείται κάτω από τα ραντάρ της εφορίας είναι πολύ και «φθείρει» σε µεγάλο εύρος την εγχώρια οικονοµία.

Αφορµές για επανεξέταση ορισµένων πτυχών του τρόπου λειτουργίας της αγροτικής οικονοµίας, φαίνεται να προσφέρει ο τελευταίος κύκλος ανακατατάξεων στις διεθνείς αγορές, ως επακόλουθο της πρωτοφανούς αύξησης τόσο στα κόστη ενέργειας και παραγωγής όσο και στις τιµές των αγροτικών προϊόντων. Είναι µάλιστα σαφές ότι η πολεµική σύρραξη στην Ουκρανία βάζει τη δική της σφραγίδα στο διεθνές εµπόριο αγροτικών προϊόντων, αφενός ενισχύοντας κατακόρυφα τις τιµές των δηµητριακών (σιτάρι, καλαµπόκι κ.α.) και αφετέρου δυσχεραίνοντας τη διακίνηση, ενδεχοµένως και τη ζήτηση των αγορών για φρούτα και λαχανικά. Έτσι, πέραν των όποιων υποστηρικτικών µέτρων υιοθετηθούν για µετριασµό του κόστους των εισροών (λιπάσµατα, πετρέλαιο, ηλεκτρικό κ.α.), έχει ιδιαίτερο νόηµα σ’ αυτή τη φάση να µπει κάποια τάξη και στη φορολογία, µε τρόπο µάλιστα που να λειτουργεί ως επιβράβευση των έντιµων και συνειδητοποιηµένων παραγωγών. Άλλωστε, είναι γνωστό τον τελευταίο καιρό ότι η µεταποιητική βιοµηχανία πιέζει για λύσεις που θα ενισχύσουν τη συµβολαιακή γεωργία και τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν µε συνέπεια.

Πηγή:www.agronews.gr