Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 31 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στη Βιολογική Γεωργία και ήδη έχει ξεπεραστεί το φράγμα των 30.000 αιτήσεων.

Όπως είχε γράψει η Agrenda όσοι περίμεναν στην ουρά για ένταξη στο πρόγραμμα βάσει των απορρίψεων από περασμένες προκηρύξεις είναι γύρω στους 100.000 και ως εκ τούτου μέχρι το πέρας της διορίας για φάκελο ενίσχυσης, αναμένεται να οριστικοποιηθεί αρκετά μεγάλος όγκος νέων αιτήσεων. Προς το παρόν δεν μπορούν να υπάρξουν σαφείς εκτιμήσεις για τον αριθμό των τελικών δικαιούχων που θα μπορέσουν να ενταχθούν στο Μέτρο. Μία πρώτη τάξη μεγέθους μπορεί ίσως να δώσει το γεγονός ότι για 3ετείς δεσμεύσεις, με κονδύλια 50 εκατ. ευρώ είχαν χωρέσει 2.300 δικαιούχοι ως εκ τούτου με 420 εκατ. ευρώ, μπορούν να μπουν γύρω στους 22.000. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μία βασική διαφορά. Οι προκηρύξεις και τα κονδύλια έχουν προβλεφθεί με βάση τον κλάδο, δηλαδή άλλα ποσά και πίνακες δικαιούχων θα υπάρχει για αροτραίες, άλλες για κηπευτικά-δέντρα. Κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι εντάσσονται στις αντίστοιχες δικές τους προκηρύξεις. Αρχικά, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτίμησε πως από το πρόγραμμα θα μπορούν να εξυπηρετηθούν γύρω στους 85.000 δικαιούχους, αριθμός τεράστιος σε σχέση με τις δυνατότητες του προγράμματος.

Κριτήρια µοριοδότησης
Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. Από 18 έως και 40 ετών: 40 µόρια.
Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 0,8 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 39,2.

Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 30,8.

Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 2,4 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 24.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα µόριο.

Εντασσόµενη έκταση
2.1 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10).

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.2 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.3 Το µέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 22Χ (υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

3. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 5 µόρια.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής