Την ανάγκη να αλλάξουν οι δείκτες Τυπικής Απόδοσης και άρα οι όροι ένταξης για τα νέα προγράµµατα της ΚΑΠ ιδιαίτερα όσον αφορά το πριµ πρώτης εγκατάστασης φαίνεται να έχουν αντιληφθεί οι διαχειριστικές αρχές.

Δεδομένη η αλλαγή στους δείκτες τζίρου για ένταξη στα νέα Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του 2023

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ ο προβληµατισµός αυτός ήδη έχει εκφραστεί εκ µέρους των αρµοδίων σε συνάντηση µε µελετητές, µε αφορµή και το ζήτηµα που προέκυψε µε τα κηπευτικά χαµηλής κάλυψης της προκήρυξης Νέων Αγροτών 2021. Ενδεικτικό είναι πως οι δείκτες αυτοί έχουν να τροποποιηθούν από το 2005 και έχει γίνει σαφές ότι αφενός είναι παρωχηµένοι και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφετέρου δίνουν αφορµή για ένταξη σε προγράµµατα «φαντοµάδων» που ουδεµία όρεξη έχουν να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή.

Επιπλέον, πέρα από την ένταξη στους Νέους Αγρότες, οι τυπικές αποδόσεις επηρεάζουν και τις δεσµεύσεις. Ήδη και πριν ακόµα από την έναρξη των αιτήσεων, είχαν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις αν ο όρος για απόδειξη ελάχιστου τζίρου στο 50% της τυπικής απόδοσης, µπορεί να είναι εφαρµόσιµος καθώς βασίζεται σε δείκτες αµφιβόλου ποιότητας όπως και αποδείχθηκε περίτρανα από την υπόθεση των χαµηλής κάλυψης. Παράλληλα, όπως λένε έµπειροι µελετητές, δεν είναι δυνατόν το βιοµηχανικό ροδάκινο να έχει ίδιο δείκτη µε το επιτραπέζιο ή το καρύδι να εξισώνεται µε το αµύγδαλο. Κριτική επίσης ασκείται στο γεγονός ότι οι δείκτες είναι οριζόντιοι για όλες τις περιφέρειες, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη και άλλες εκδοχές όπως ορεινότητα κ.λπ. Βέβαια το γεγονός αυτό έχει ληφθεί σε κάποιο βαθµό υπόψη, καθώς οι απαιτήσεις για ελάχιστες τυπικές αποδόσεις διαφέρουν ανά περιοχή.

Πέρα από τους Νέους Αγρότες, οι δείκτες επηρεάζουν και τα υπόλοιπα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης όπως είναι τα νέα Σχέδια Βελτίωσης και το ειδικό Μέτρο για ψηφιακές επενδύσεις που αναµένονται από το ερχόµενο έτος. Και σε αυτά τα προγράµµατα έχουν τεθεί ως όροι ένταξης η ύπαρξη µίας ελάχιστης τυπικής απόδοσης.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ το 2023 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να προχωρήσει σε προκήρυξη Νέων Αγροτών µε µέγιστο πριµ τα 42.5000 ευρώ. Στο πρόγραµµα αναφέρει ότι θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εγκαταστάθηκαν 24 µήνες πριν την πρόσκληση (ήταν 18µηνο). Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, πως αν η πρόσκληση βγει στον αέρα τον Απρίλιο του 2023, ένας αγρότης που έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης από τον Απρίλιο του 2021 και µετά µπορεί είναι επιλέξιµος για ένταξη στο πρόγραµµα, τηρουµένων φυσικά κι άλλων προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου και µε βάση τα όσα αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο, απαιτείται µεγάλη προσοχή για όποιον κάνει φέτος ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά καθώς θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι του χρόνου θα επαναπροκυρηχθούν οι Νέοι Αγρότες. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση ακόµα µίας πρόσκλησης το 2025. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι υπό αίρεση καθώς ακόµα δεν έχει οριστικοποιηθεί το τελικό πλάνο για τη νέα ΚΑΠ κάτι που αναµένεται µέχρι το Σεπτέµβριο.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής