Σήμα για την επόμενη μέρα του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος μέσω 14 βημάτων έδωσε στην ομιλία του ο μέχρι πρότινος προσωρινός πρόεδρος και πλέον Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης στα πλαίσια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης το Σάββατο 2 Απριλίου, κάνοντας παράλληλα μία αναδρομή στις διαχρονικές παθογένειες του πρωτογενή τομέα και στα λάθη της τελευταίας 10ετίας.

Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για την ΕΘΕΑΣ περιλαμβάνει την εξάπλωση του συνεταιριστικού μηχανισμού σε όλη την επικράτεια, την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισμών που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, -έτσι ώστε να αποτελούν ενεργό τμήμα της ΕΘΕΑΣ- καθώς επίσης και την δημιουργία των Εθνικών Επιτροπών Προϊόντων, με σκοπό οι συνεταιρισμοί να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εκπροσωπούνται στις Διεπαγγελματικές οργανώσεις και στα όργανα διαλόγου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα αποτελέσουν τις πρώτες ενέργειες της νέας εκλεγμένης διοίκησης της ΕΘΕΑΣ σύμφωνα με τον Χρήστο Γιαννακάκη.

Παράλληλα μεταξύ των διαθέσεων της νέας διοίκησης βρίσκεται η θεσμοθέτηση κατάλληλου συστήματος οικονομικού ελέγχου αλλά και συμβουλευτικής των συνεταιρισμών κατά τα γερμανικά πρότυπα, ώστε να επιτευχθεί περισσότερη διαφάνεια στην διαχείριση των συνεταιρισμών αλλά και οικονομοτεχνική βοήθεια για την αποφυγή λανθασμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ολόκληρη η ομιλία του Χρήστου Γιαννακάκη:

«Κύριε Υπουργέ , Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι αντιπρόσωποι , των μελών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών .

Η σημερινή Γενική Συνέλευση, είναι μία μεγάλη στιγμή για το Συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας, γιατί σηματοδοτεί, το τέλος μιας καθοδικής πορείας αποδιοργάνωσης και την έναρξη μιας νέας αρχής , μιας νέας πορείας , ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης.

Μιας πορείας , που έχει σαν εφόδιο , την εμπειρία των λαθών του παρελθόντος , τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση ενός μοναδικού οικοδομήματος , μεγάλων συνεταιριστικών επιχειρήσεων της Ελλάδος . Μιας πορείας, που θα έχει σαν σύμμαχο, τις συνεταιριστικές οργανώσεις οι οποίες άντεξαν στην οικονομική θύελλα που σάρωσε το κίνημα . Μιάς πορείας , που υπακούει στην αναγκαιότητα, να αντιμετωπίσουμε πλέον οργανωμένα , τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που διαρκώς διογκώνονται.

Ο 21ος αιώνας, δεν προδιαγράφει ότι το μέλλον θα είναι ευοίωνο . Η Διεθνής Πολιτική ρευστότητα , οι επακόλουθη οικονομική κρίση , η κλιματική αλλαγή και οι δυσμενείς συνέπειές στην αγροτική παραγωγή, σε συνδυασμό με τη αύξηση του πληθυσμού της γης , θέτουν παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον αγροτοδιατροφικό τομέα και το μέλλον των αγροτών . Η ελληνική γεωργία μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, μόνο οργανωμένα μπορεί να επιβιώσει και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί , πρέπει να αποτελέσουν την ατμομηχανή που θα τραβήξει το όχημα προς την κατεύθυνση της επιβίωσης . Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η ΕΘΕΑΣ καλείται να τους εκπροσωπήσει , να ηγηθεί και να τους κατευθύνει . Μία ΕΘΕΑΣ υπεύθυνη , για τον τεράστιο ιστορικό ρόλο που της ανατίθεται, απομακρυσμένη από την κομματική χειραγώγηση , από την υπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, αντιλαμβανόμενη τον πολύ μεγάλη ευθύνη της .

Τα 10 χρόνια που προηγήθηκαν , της αποδυνάμωσης του κινήματος , κατέδειξαν με σαφήνεια το πόσο χρήσιμη ήταν η ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος εκπροσώπησης του αγροτικού κόσμου, η απουσία του οποίου οδήγησε σε πολλά λάθη. Λάθη την άσκηση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την δημόσια διοίκηση αλλά και λάθη στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών , που άφησαν ανυπεράσπιστο το συνεταιριστικό σύστημα.

Συνέπεια αυτών, ήταν να περάσουν από τα οικονομικά υπουργεία επιβαρυντικές διατάξεις για τα αγροτικά εισοδήματα, να εξαπλωθεί το φαινόμενο της λεγόμενης μαύρης διακίνησης αγροτικών προϊόντων , να υπονομευθούν ακόμη περισσότερο οι συνεταιρισμοί και το υγιές εμπόριο, ενώ δεν υπήρξε κανένα όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ταυτόχρονα θεσπίζονταν νομοθετικές ρυθμίσεις από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους οργανισμούς, που δημιουργούσαν προβλήματα . Καταργήθηκαν οι θεσμοθετημένες θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών όπως για παράδειγμα στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλού , με συνέπεια να μην ακούγεται η άποψη των οργανωμένων αγροτών και των οργανώσεών τους.

Απομακρυνθήκαμε από τα όργανα διαλόγου της ευρωπαϊκής ένωσης, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η φωνή του ελληνικού αγροτικού κόσμου. Χάσαμε την δυνατότητα παρέμβασης στους διοικητικούς μηχανισμούς της κοινότητας , δεν συμμετέχουμε στην διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών αποφάσεων και πολιτικών και στερούμαστε της έγκαιρης πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι, απέναντι στους τραπεζικούς εκκαθαριστές όπως για παράδειγμα στην PQH, με αποτέλεσμα να προσπαθεί η κάθε οργάνωση που έχει προβλήματα, να διαπραγματεύεται μόνη της , αντιμετωπίζοντας τις περισσότερες φορές απαξιωτικές συμπεριφορές.

Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, όταν συνάδελφοί μας στις πλούσιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν σημαντικά χαμηλότερα κοστολόγια .

Απουσιάζουμε από τις μεγάλες και πλούσιες αγορές της Ευρώπης στα περισσότερα προϊόντα μας , γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει μηχανισμό συγκέντρωσης της προσφοράς, δεν δημιουργήσαμε καλάθι προιόντων των παραγόμενων ειδών και δεν συνεργαζόμαστε σε κοινές στρατηγικές πωλήσεων , με αποτέλεσμα να χάνουμε προστιθέμενες αξίες και να εξαρτόμαστε από επιδοτήσεις και από εισοδηματικές ενισχύσεις .

Και τέλος απουσιάζουν οι εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος από τα όργανα που συμμετέχουν οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι όπως η Γ.Σ.Ε.Ε. , ο ΣΕΒ, η ΓΕΣΕΒΕ και λοιποί επαγγελματικοί φορείς , γεγονός που λειτουργεί αρνητικά για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.

Πέραν των ζητημάτων που έχω εκθέσει , αυτό που είναι το πλέον σημαντικό , είναι να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη των αγροτών προς τους συνεταιρισμούς , έτσι ώστε να πλαισιώσουν τους μόνους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα και να ενισχύσουν την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του αγροτικού τομέα .

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας , φαίνεται ότι λιγότεροι από 130,000 αγρότες είναι ενταγμένοι σε αγροτικές συλλογικότητες, αριθμός που είναι εξαιρετικά χαμηλός λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι δηλώσεις καλλιέργειας υποβάλουν άνω των 600.000 αγρότες . Επίσης από τις 650 συνεταιριστικές οργανώσεις που έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία, στο μητρώο του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, μόνο οι 128 είναι αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών και εξ’αυτών μόνο 87 υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα ύψους 20 περίπου εκατομμυρίων €.

Όταν αντίστοιχα οι άλλες Μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία , υλοποιεί προγράμματα 207 εκατ. Ευρώ και η Ιταλία 228 εκατ. Ευρώ . Αυτές είναι χρηματοδοτήσεις πέραν αυτών που δικαιούμαστε από τα προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης και τις οποίες οι Συνεταιρισμοί και η χώρα μας αφήνουν ανεκμετάλλευτες .

Το σύστημα εκπαίδευσης των υπαλλήλων των συνεταιρισμών έχει καταρρεύσει με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να αγνοεί και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των συλλογικοτήτων και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αλλά και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την επιχειρηματική λειτουργία των Οργανώσεων . Αντίστοιχη έλλειψη εκπαίδευσης υπάρχει και για τα αιρετά στελέχη των διοικήσεων και των εποπτικών συμβουλίων.

Επίσης οι συνεταιρισμοί δεν έχουν σύστημα επαφής και συνεργασίας μεταξύ τους, ακόμη και στην ίδια περιφερειακή ενότητα και αγνοούν ακόμη και πόσες οργανώσεις υφίστανται στην περιοχή τους .

Στην συντριπτική πλειονότητά τους δεν έχουν καμία συνεργασία με ομοειδείς συνεταιρισμός, με αποτέλεσμα να μην εντάσσονται σε αντίστοιχες ομάδες πίεσης και συνεργασίας.

Το υφιστάμενο οργανωμένο παραγωγικό σύστημα, έχει μικρή και αποσπασματική συνεργασία, με τα λειτουργούντα ερευνητικά ιδρύματα , με συνέπεια να μην προωθείται η αναγκαία εφαρμοσμένη έρευνα και να υστερούμε σημαντικά στην εξέλιξη ποικιλιών και προϊόντων σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δυστυχώς ο κατάλογος των προβλημάτων και των ελλείψεων που έχουμε λόγω της κατάρρευσης του συνεταιριστικού μηχανισμού είναι μεγάλος και δεν είναι της παρούσης στιγμής να εστιάσουμε μόνο σε αυτόν.

Άς αναφερθούμε λοιπόν στο τι σχεδιάζουμε εμείς και ποιες είναι οι αμέσως επόμενες ενέργειες μας.

Αρχικά να αναπτύξουμε όλο το οργανωτικό πλέγμα που αναφέρουμε στο καταστατικό μας και που είναι.

1- Να συγκροτήσουμε τα παραρτήματα της ΕΘΕΑΣ σε κάθε περιφερειακή ενότητα, να ορίσουμε προσωρινά διοικητικά συμβούλια τα οποία θα εγγράψουν ως μέλη όλους τους εγκεκριμένους συνεταιρισμούς οι οποίοι θα εκλέξουν ακολούθως τα δικά τους όργανα. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα εξαπλωθεί ο μηχανισμός μας σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ταυτόχρονα να προχωρήσουμε στην σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισμών που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ , έτσι ώστε να αποτελούν ενεργό τμήμα της ΕΘΕΑΣ , να βοηθηθούν για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν εμπορική δύναμη ισχυρή, για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των αγροτών μελών τους . Διότι μεμονωμένος αγρότης σημαίνει αδύναμος αγρότης και μικρός συνεταιρισμός , αδύναμος συνεταιρισμός .

2- Να προχωρήσουμε στην σύσταση των εθνικών επιτροπών προϊόντων, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί που παράγουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες , να συνεργάζονται μεταξύ τους , να εκπροσωπούνται στις Διεπαγγελματικές οργανώσεις και στα όργανα διαλόγου της χώρας και της ευρωπαϊκής ένωσης.

3- Να αποκαταστήσουμε συνεργατική σχέση με τα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια , έτσι ώστε η γνώση να έχει εφαρμογή και διάχυση σε όλο τον παραγωγικό μηχανισμό της χώρας.

4- Να προχωρήσουμε στην σύσταση εμπορικών εταιρικών σχημάτων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα κρίσιμα ποσοτικά μεγέθη αλλά και την ποικιλία ειδών , για να γίνουμε συνομιλητές και εμπορικοί συνεργάτες των αλυσίδων σουπερμάρκετ κυρίως στο εξωτερικό.

5- Να ορίσουμε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συνεταιριστικών οργανώσεων έτσι ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις εταιρείες φαρμάκων και λιπασμάτων , καλύτερους οικονομικούς όρους για την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων.

6- Να οργανώσουμε σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και διακίνησης των εργατών γης , έτσι ώστε να διαμορφώσουμε σε συνεργασία με το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία , διαδικασίες εύρεσης εργατών και μετακίνησής τους ανά περιοχές , ανάλογα με τις ανάγκες των συνεταιρισμένων αγροτών και της παραγωγής .

7- Να συμμετάσχουν εκπρόσωποι μας όπως κατά το παρελθόν , στις διοικήσεις των οργανισμών που υπάγονται στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και επίσης σε κάθε επιτροπή που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

8- Να θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύστημα οικονομικού ελέγχου αλλά και συμβουλευτικής των συνεταιρισμών έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην διαχείριση των συνεταιρισμών αλλά και οικονομοτεχνική βοήθεια για την αποφυγή λανθασμένων επενδυτικών σχεδίων. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται στην Γερμανία.

9- Να οργανωθεί η επέκταση του Ευρωπαϊκού θεσμού των οργανώσεων παραγωγών και των Ομάδων Παραγωγών σε όλες τις Αγροτικές Συλλογικότητες , για να αυξήσουμε την εισροή προσθέτων ευρωπαϊκών πόρων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνεταιρισμών , την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους και την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων.

10- Να διαπραγματευτούμε με το τραπεζικό σύστημα , σε συνεργασία με την Κυβέρνηση , για τις συνεταιριστικές αγροτικές υποδομές που βρίσκονται στους εκκαθαριστές , έτσι ώστε να επανέλθουν ξανά σε συλλογικότητες και στην υπηρεσία του αγροτικού τομέα .

11- Να προχωρήσουμε στην αλλαγή και στην βελτίωση του φορολογικού συστήματος για την αποκατάσταση της δίκαιης αντιμετώπισης των συνεταιρισμένων αγροτών σε σχέση με τρίτους , έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της μαύρης διακίνησης.

12- Να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και να παρέμβουμε με προτάσεις σε κάθε Εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα .

13- Να επαναδραστηριοποιήσουμε την εκπαιδευτική λειτουργία των Οργανώσεων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τις Πανεπιστημιακές σχολές .

14- Και τέλος να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις προς την ΕΘΕΑΣ και οι κατάλληλοι πόροι όπως γίνεται για τα εμπορικά επιμελητήρια , τη Γ.Σ.Ε.Ε. τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και τις άλλες εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αντιπρόσωποι των μελών της ΕΘΕΑΣ , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις σημερινές αρχαιρεσίες, δεν θα καταμετρά κομματικές επιρροές και εξαρτήσεις αλλά Συνεταιριστικές περγαμηνές , διοικητικά προσόντα και επιχειρηματικές ικανότητες . Διότι καλείται να παίξει και να ηγηθεί ενός σημαντικού ιστορικού ρόλου . Τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά απαιτητικά για την Ελληνική Γεωργία και για τους Συνεταιρισμούς και δεν θα αντέξουν μια δεύτερη μεγάλη αποτυχία παρόμοια με αυτή που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια . Μια αποτυχία της ΕΘΕΑΣ θα σημάνει και την αποτυχία των αγροτικών Συνεταιρισμών και την οπισθοδρόμηση της υπαίθρου . Τα μέλη των Συνεταιρισμών , οι αγρότες και η Ελληνική Κοινωνία , αγωνιούν. Η ιστορία του Ελληνικού Συνεταιριστικού Κινήματος ξαναγράφεται και καλείται να την ξαναγράψει η νέα ηγεσία της ΕΘΕΑΣ . Πιστεύω ότι αναλογιζόμενη τις ευθύνες της θα το κάνει».

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο προεδρείο της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

Ο Παύλος Σατολιάς αναλαμβάνει Πρόεδρος της ΕΘ.Ε.Α.Σ με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου στο ΔΣ της ΕΘ.Ε.Α.Σ. τοποθετείται ο Ανδρέας Δημητρίου και του Β’ Αντιπροέδρου ο Χρήστος Γιαννακάκης. Τη θέση του Γραμματέα αναλαμβάνει ο Θωμάς Κουτσουπιάς, ενώ Ταμίας η Διαμάντω Κρητικού.

ΑναλυτΙκά τα αποτελέσματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘ.Ε.Α.Σ έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Παύλος Σατολιάς

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Δημητρίου

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γιαννακάκης

Γραμματέας: Θωμάς Κουτσουπιάς

Ταμίας: Διαμάντω Κρητικού

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Νίκος Προκοβάκης και Θανάσης Σωτηρόπουλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Αντωνόπουλος Σπυρίδων

Αργυράκης Σάββας

Βαϊόπουλος Γεώργιος

Γαβαλάς Σταύρος

Γκούφας Γεώργιος

Γλεντζάκης Ιωάννης

Καραϊσκος Αθανάσιος

Κουκουρίκης Βασίλειος

Κουτλιάμπας Νικόλαος

Μηνάς Νικόλαος

Παπαγεωργίου Παναγιώτης

Σπανός Δημήτριος

Τσιτσιρίγγος Χρήστος

Φαρμάκης Μιχαήλ

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΘ.Ε.ΑΣ Παύλος Σατολιάς δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία μεγάλη στιγμή για το Συνεταιριστικό Κίνημα της χώρας μας, γιατί σηματοδοτεί το τέλος μιας καθοδικής πορείας αποδιοργάνωσης και την έναρξη μιας νέας αρχής και μιας νέας πορείας ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης.

Η εμπειρία των λαθών που οδήγησαν στην κατάρρευση ενός μοναδικού οικονομικού οικοδομήματος του αγροτικού χώρου, η αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που διαρκώς διογκώνονται, οδήγησαν στην ιστορική απόφαση ίδρυσης της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η συστράτευση όλων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων που άντεξαν στην οικονομική θύελλα που σάρωσε την χώρα και που αποτελούν τον ισχυρότερο οικονομικό μηχανισμό που διαθέτει σήμερα ο αγροτικός κόσμος, αποτελεί το ισχυρότερο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση της αποφασιστικότητας και της βούλησης για ενότητα. Μιας ενότητας που έχει ανάγκη τόσο ο συνεταιριστικός χώρος όσο κυρίως οι Έλληνες αγρότες.

Διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η οποία απαιτεί συσπείρωση όλων των δυνάμεων, για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα και επίσης απαιτεί να αντιληφθούμε τον τεράστιο ιστορικό ρόλο και την ευθύνη που μας ανατίθεται για να ηγηθούμε και να εκπροσωπήσουμε τον Έλληνα Αγρότη.

Πλέον δεν μπορεί κανείς, να αγνοεί το Ενιαίο Συνεταιριστικό όργανο, το οποίο επαναδιεκδικεί τη θέση του ως ισότιμος συνομιλητής και παράγοντας συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων και των πολιτικών.

Τα προβλήματα του χώρου και του πρωτογενή τομέα, είναι έντονα και οφείλουμε όλοι με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα να αναζητήσουμε λύσεις και μάλιστα τις σωστές λύσεις.

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ έχει πάντα και προς όλους ανοιχτή την πόρτα και το κάλεσμα ενότητας είναι διαρκές και ειλικρινές. Σε αυτή την μάχη δεν περισσεύει κανείς.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους συνεταιριστές για την εμπιστοσύνη τους και να διαβεβαιώσω ότι όλες μας οι πρωτοβουλίες θα διέπονται από το πνεύμα και την ουσία των Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών.

Η επόμενη ημέρα μόλις ξεκίνησε και αυτό που μας περιμένει είναι σκληρή δουλειά».

Σχετικές δηλώσεις της Διαμαντώ Κρητικού, νέου μέλους του ΔΣ της ΕΘΕΑΣ:

«Η κυρία Διαμάντω Κρητικού, μετά την εκλογή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ, αλλά και στο πενταμελές προεδρείο, δήλωσε τα εξής:

Η σημερινή μέρα, είναι από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος, ίσως η πιο σημαντική από την ίδρυση της ΠΑΣΕΓΕΣ το 1933. Μετά από 10 χρόνια απουσίας εκπροσώπησης των παραγωγών όλης της χώρας, των αγροτικών επιχειρήσεων, και των συνεταιριστικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, ήρθε η στιγμή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, αλλά και της πρώτης Εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μπορεί να εκπροσωπείται ο Αγροτικός τομέας της χώρας μας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 10ετής απουσία εκπροσώπησης, έχει φέρει στρεβλώσεις και αδικίες σε πάρα πολλά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, από διάφορα Υπουργεία, που αφορούν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους αλλά και τους συνεταιρισμούς. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, από αύριο κιόλας, έχει πάρα πολύ δουλειά, για να διορθωθούν οι αδικίες των προηγούμενων ετών, αλλά και για να σχεδιάσει μέσα από γενικές συνελεύσεις των μελών, το αύριο για την ελληνική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Είναι απολύτως αναγκαίο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η συμμετοχή της ΕΘΕΑΣ στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και σε όλους τους οργανισμούς, που αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, όπως και στις Βρυξέλες, εκεί που συζητείται, και διαμορφώνεται, η κάθε προγραμματική περίοδος της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους και τους συνεταιρισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και όλης της χώρας, για την καθολική τους στήριξη για την εκλογή της».

Πηγή:www.agronews.gr