Στα 12 ευρώ το στρέµµα για τα αροτραία και 18 ευρώ για τα δέντρα διαµορφώνεται η ενίσχυση αγοράς λιπασµάτων που δροµολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τους πόρους που αποδεσµεύονται για τη χώρα από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ.

Οι πληροφορίες θέλουν την ενεργοποίηση ενός τριπλού φίλτρου για την πίστωση της ενίσχυσης η οποία θα έχει αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022 µέχρι τις 30 Ιουνίου. Με τον έως τώρα προγραµµατισµό, για να στοιχειοθετήσουν φάκελο ενίσχυσης οι αγρότες θα χρειαστεί να προσκοµίσουν τα φετινά τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων και να εµφανίζεται δηλωµένο στο ΟΣ∆Ε το αγροτεµάχιο και η καλλιέργεια. Συµπληρωµατικά σε αυτά, θα αξιοποιηθεί και µια βάση δεδοµένων, η οποία είναι έτοιµη, βάσει της οποίας προκύπτουν οι ανάγκες της κάθε καλλιέργειας σε λίπανση.

Για να προχωρήσει το µέτρο της επιδότησης, η Βάθη αναµένει την έγκριση του οικονοµικού επιτελείου για ένα κονδύλι 26 εκατ. ευρώ το οποίο θα συµπληρωθεί στα 26 εκατ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από το αποθεµατικό κρίσης. ∆ιαµορφώνεται δηλαδή, ένα πακέτο 52 εκατ. ευρώ. ∆εν αποκλείεται όµως, εφόσον διαµορφωθεί το απαιτούµενο δηµοσιονοµικό περιθώριο, το τελικό ποσό να ανέλθει στα 78 εκατ. ευρώ, να τριπλασιαστεί δηλαδή το κοινοτικό κονδύλι, κάτι το οποίο ο ευρωπαϊκός κανονισµός επιτρέπει.

Έτοιµα τα 47 εκατ. για κτηνοτρόφους

Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δεσµευτεί για πληρωµή ενίσχυσης ζωοτροφών πριν το Πάσχα, µε 47 εκατ. ευρώ, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό µε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την περασµένη εβδοµάδα.

Στο τραπέζι 100 εκατ. από κονδύλια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα δηµοσιονοµικά περιθώρια θα µπορούσαν να αλλάξουν ωστόσο σε περίπτωση που η Κοµισιόν δεν αργήσει να δώσει το πράσινο φως για απορρόφηση κοινοτικών πόρων από το ταµείο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της µεταβατικής περιόδου. Αν και την περασµένη εβδοµάδα οι Βρυξέλλες κινήθηκαν σε υποτονικούς ρυθµούς αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις τις επόµενες ηµέρες, αφού το αίτηµα ενεργοποίησης του λεγόµενου Μέτρου 21 (µεταφορά πόρων ΠΑΑ για ενισχύσεις) έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 13 κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Συγκεκριµένα, το αίτηµα αφορά σε µεταφορά του 5% των αδιάθετων κονδυλίων του ΠΑΑ, έναντι του 2% που προέβλεπε η αντίστοιχη διαδικασία όπως εφαρµόστηκε στην περίπτωση της πανδηµίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το µπάτζετ ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ακόµα και αν η έγκριση της Κοµισιόν ήταν άµεση, η προετοιµασία και η γραφειοκρατία που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, θα τοποθετούσαν την πληρωµή των αγροτών, το συντοµότερο µετά το καλοκαίρι. Σηµειώνεται πως το αντίστοιχο µέτρο για την ελιά, είχε προκηρυχθεί Σεπτέµβριο 2020 και είχε πληρωθεί τον ∆εκέµβριο 2020. Παράλληλα αναµένονται και διευκολύνσεις στην υλοποίηση επενδυτικών έργων µέσω ΠΑΑ.

Η απόκριση της Κοµισιόν πάντως, ήταν µάλλον θετική µε το τοπίο να ξεκαθαρίζει στην επόµενη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ αν όχι νωρίτερα, δεδοµένου ότι σχετικό ψήφισµα έχει περάσει και από την Ευρωβουλή. Βασικό επιχείρηµα της οµάδας κρατών που αιτήθηκαν την ενεργοποίηση του Μέτρου, είναι το γεγονός ότι τα µέχρι σήµερα µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης που έφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βασίζονται στα δηµοσιονοµικά περιθώρια του εκάστοτε κράτους µέλους, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι στενά. Από την πλευρά του ο επίτροπος γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, εξήγησε ότι θα χρειαστεί αναθεώρηση του κανονισµού, αν και τίθεται θετικά προσκείµενος µιας και το εν λόγω µέτρο αποτελεί «δική του έµπνευση».

Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, η Ελλάδα θα µπορούσε εύκολα πάντως να συγκεντρώσει το ποσό από τους πόρους του ΠΑΑ, αφού εκκρεµούν ακόµα οχτώ µέτρα της µεταβατικής περιόδου, τα οποία δεν έχουν προκηρυχτεί. Με εξαίρεση τα Σχέδια Βελτίωσης των 180 εκατ. ευρώ και τις µικροπιστώσεις των 21,5 εκατ. ευρώ, που είναι πιο ώριµα, υπάρχουν 2 προγράµµατα που εξασφαλίζουν ικανούς πόρους για το µέτρο 21:

Ευζωία Παραγωγικών Ζώων: 45 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση αφορά χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους. Το ύψος της ορίζεται στα 95 ευρώ ανά χοιροµητέρα συν 47 ευρώ για λοιπά χοιρινά και στα 2,6 ευρώ για κάθε πτηνό.

∆ασώσεις: 90 εκατ. ευρώ. Συνολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδοτείται από το πρόγραµµα. Καλύπτονται εργασίες εγκατάστασης φυτείας, εγκατάστασης αρδευτικού, συντήρησης φυτείας για 12 έτη και δίνεται αποζηµίωση για το διαφυγών εισόδηµα.

Πηγή:www.agronews.gr