Ολοκληρώθηκε µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα η πληρωµή των συνδεδεµένων στη ζωική παραγωγή, µαζί µε κάποια άλλα ψιλά, συνολικού ύψους περί τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά και η πίστωση της ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Στο αµέσως επόµενο διάστηµα οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών θα κινηθούν στα βήµατα της συνηθισµένης διαδικασίας, προκειµένου µέχρι το τέλος Ιουνίου να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα της περσινής χρονιάς τόσο όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση, αλλά και τα προγράµµατα. Οι πιστώσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε το πως προχωρούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, µε περιθώριο µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, προς αποφυγή καταλογισµών.

Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες αφορούν τα Βιολογικά, για τα οποία ακόµα δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις, αλλά όσα έχουν µείνει απλήρωτα σχετικά µε την ενιαία, που µπλέκονται και µε το Εθνικό Απόθεµα. Χρήµατα περιµένουν ακόµα και οι κτηνοτρόφοι χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους, κάποιες τελευταίες συνδεδεµένες στη φυτική παραγωγή, αλλά και όσοι βαµβακοπαραγωγοί δεν έπιασαν το πλαφόν και δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση στα τέλη Μαρτίου.

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε αναλυτικό προγραµµατισµό των επερχόµενων πληρωµών από τα καθεστώτα της βασικής ενίσχυσης, των συνδεδεµένων και των προγραµµάτων, δια στόµατος του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Πουλά.

Ειδικότερα, το πλάνο των επόµενων πληρωµών µέχρι τα τέλη Μαΐου δείχνει: υπόλοιπα βασικής, πράσινης ενίσχυσης, ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και πληρωµές για συνδεδεµένες ρυζιού, κορινθιακής σταφίδας, µεταξοσκωλήκων, Βοοτρόφων (Μέτρο 1), Αιγοπροβατοτρόφων (Μέτρο 2) και ενισχύσεις ΜΝΑ: µαστίχα Χίου, VQBRD, παραγωγή γάλακτος για τυρί ΜΝΑ.

Όσον αφορά τα προγράµµατα προς πληρωµή µένουν ακόµα: Κοµφούζιο, 1η εκκαθάριση – 1η πρόσκληση, προστασία άγριας ορνιθοπανίδας, 1η εκκαθάριση – 1η πρόσκληση, προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας, 1η εκκαθάριση – 1η πρόσκληση, διατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Θήρας, 1η εκκαθάριση – 1η πρόσκληση, Κοµφούζιο 1η εκκαθάριση – 2η, 3η πρόσκληση, καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες – 1η εκκαθάριση – 1η πρόσκληση και εξισωτική – 2η εκκαθάριση.

Ενώ για τις αρχές Ιουνίου τοποθετείται η πληρωµή της 1ης εκκαθάρισης στη ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και για τα τέλη Ιουνίου η 1η εκκαθάριση για όλες τις προσκλήσεις στα Βιολογικά.

Πηγή:www.agronews.gr