Κρίσιµο κεφάλαιο που θα χρειαστεί περαιτέρω τεκµηρίωση, χαρακτήρισε την πρόταση για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Με δηλώσεις του στον ιστότοπο Euractiv, ο υπουργός τόνισε πως οι ελληνικές αρχές έχουν κληθεί να τεκµηριώσουν τη σκοπιµότητα των συνδεδεµένων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι, παρεµβάσεις που δέχονται αυστηρή κριτική στο σύνολο των Κρατών Μελών της Ένωσης ως προς την ουσιαστική συµβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα.

Σηµειώνεται εδώ, πως, όπως έχει γράψει η Agrenda, η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις περισσότερες συνδεδεµένες µε βάση το γεγονός ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε σχέση µε τις εµφανείς δαπάνες βγάζουν αποτέλεσµα αρνητικό. Σ’ αυτόν τον δείκτη βασίζεται και το ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται. Αυτό δεν ισχύει για µήλα, ζαχαρότευτλα, καρπούς µε κέλυφος, κορινθιακή σταφίδα, συµπύρηνο ροδάκινο, σπαράγγι, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλια χυµοποίησης για τα οποία οι αρχές λένε ότι µειώνονται συνεχώς τα στρέµµατά τους και γι’ αυτό χρειάζονται συνδεδεµένη. Μένει να φανεί αν αυτό είναι αρκετό για την Κοµισιόν.

Εξαίρεση από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και για το 2023 ζητούν τα κράτη-µέλη από την ΕΕ

Την επέκταση της δυνατότητας να θέσουν σε παραγωγή εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, διεκδικούν και για το 2023, µερίδα των κρατών-µελών. Σε αντίθεση µε το τρέχον έτος, που η αγρανάπαυση είναι προϋπόθεση για τη λήψη των ενισχύσεων στο πρασίνισµα σε κάποιες περιπτώσεις, στη νέα ΚΑΠ θα αποτελεί προϋπόθεση λήψης της βασικής ενίσχυσης. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις δεν δύναται να εφαρµοστούν σε αγροτεµάχια που είναι ενταγµένα σε µέτρα της αγροτικής ανάπτυξης (για παράδειγµα απονιτροποίηση) µε υποχρέωση αγρανάπαυσης.

Η πιο σηµαντική ΚΑΠ από το 1959 που ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις, εν µέσω της πρωτοφανούς κρίσης

Ο πρωτογενής τοµέας ζει την πιο δύσκολη εποχή του τα τελευταία
100 χρόνια, εκτίµησε ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας, χαρακτηρίζοντας το πλάνο της ΚΑΠ για την ισπανική γεωργία ως «το πιο σηµαντικό σχέδιο» από το σχέδιο σταθεροποίησης του 1959, πριν από την ύπαρξη του προγράµµατος γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ. Σηµειώνεται εδώ πως η Ισπανία έχει δηµοσιεύσει τις παρατηρήσεις στις οποίες προχώρησε η Κοµισιόν για το στρατηγικό της σχέδιο, και αναµένει στο πρώτο εξάµηνο του 2022 την τελική έγκριση από την Κοµισιόν.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής