Την αύξηση του εύλογου κόστους των επιλέξιµων δαπανών στα πλαίσια ενόψει των νέων Σχεδίων Βελτίωσης και αλλαγές ως προς τα µεγέθη των εκµεταλλεύσεων που θα έχουν προτεραιότητα ένταξης σε σχέση µε τη πρόσκληση του 2017, προανήγγειλε ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ στη Λέσβο την Παρασκευή 27 Μαΐου, ο κ. Τσιατούρας τοποθέτησε την πρόσκληση µέσα στο ερχόµενο φθινόπωρο παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ πως θα «τρέξει» µετά τις πληρωµές των Νέων Αγροτών δηλαδή, τον Ιούλιο. Όσον αφορά ειδικότερα τους όρους ένταξης στο πρόγραµµα, το υψηλόβαθµο στέλεχος των διαχειριστικών αρχών, ανέφερε πως οι εντάξεις θα βασιστούν στα στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2022, και πως στο πρόγραµµα θα µπορούν να µπουν µόνο κατ’ επάγγελµα αγρότες και οι Νέοι Αγρότες του 2021 οι οποίοι οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. ∆εν θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εντάχθηκαν στα περασµένα Σχέδια Βελτίωσης. Το ελάχιστο όριο της Τυπικής Απόδοσης ένταξης θα είναι 12.000 ευρώ. «Τι σηµαίνει τυπική απόδοση 12.000 ευρώ; Σηµαίνει για παράδειγµα 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι», ανέφερε ο κ. Τσιατούρας. Αναφορικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες δεν θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση µε το περασµένο πρόγραµµα ενώ θα συνεχίσει να µην είναι επιλέξιµη η αγορά ζώων. «Οι πίνακες εύλογου κόστους θα επικαιροποιηθούν για την επόµενη πρόσκληση», όπως αναφέρθηκε στην ηµερίδα, λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, µε τον κ. Τσιατούρα να µην υπεισέρχεται σε περαιτέρω λεπτοµέρειες.

Παράλληλα, ο ίδιος προανήγγειλε αλλαγές στη µοριοδότηση της πρόσκλησης των 180 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα όσον αφορά το κριτήριο µεγέθους της εκµετάλλευσης, ο κ. Τσιατούρας υποστήριξε πως στην περασµένη πρόσκληση δινόταν προτεραιότητα σε εκµεταλλεύσεις από 15-25.000 ευρώ, κάτι που «θα αλλάξει και θα δίνουµε προτεραιότητα σε πιο µεγάλες». Κατά τα λοιπά, προτεραιότητα θα δίνεται και σε επενδύσεις ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή, κάτι που δεν ίσχυε το 2017.

Οι επενδύσεις που θα επιδοτούνται θα είναι έως 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και έως 200.000 ευρώ για την κτηνοτροφία. Η ένταση ενίσχυσης θα ξεκινάει από το 40% και θα φτάνει το µέγιστο το 80%.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής