Αξιοποιούμε τώρα τους πόρους που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις και τη χώρα στη βιωσιμότητα με διάρκεια και ανθεκτικότητα. Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις στην ελληνική οικονομία.

Ένα σημαντικό εγγυοδοτικό εργαλείο, το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», έχει στόχο τη χρηματοδότηση εταιρειών μεταποίησης, αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού.

Ύψος επένδυσης: από €10.000 έως €5.000.000.

Κατηγορίες επιχειρήσεων για χρηματοδότηση:

  • Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα στους κλάδους:

– Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων).

– Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, γιαούρτι).

– Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών).

– Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγκαροτροφία.

– Ζωοτροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας).

– Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών).

– Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

– Οίνος.

– Φρούτα και λαχανικά.

– Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

– Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

– Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Επιλέξιμες δαπάνες
Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικού δανείου ή και κεφαλαίου κίνησης, για δαπάνες:

  • Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
  • Την απόκτηση καινούργιου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  • Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών.
  • Ζώντα ζώα.
  • Ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους.
  • Την αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης.
  • Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας

Προθεσμία και διάρκεια έργου, διάθεσης των κεφαλαίων: 31/12/2023.

Πηγή:m.naftemporiki.gr