Με καταληκτική ημερομηνία πίστωσης τις 30 Σεπτεμβρίου, τα 26 εκατ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν θα κατευθυνθούν στον τομέα των φρούτων και λαχανικών.

Αυτό αναφέρει υπόμνημα της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Ιουλίου και στο οποίο αναγράφονται τα ποσά που θα διαθέσει το κάθε κράτος μέλος αλλά και οι τομείς της αγροτικής παραγωγής που θα ενισχυθούν.

Αν και δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η χώρα φαίνεται ότι έχει ήδη καταθέσει σχετικό υπόμνημα στην Κομισιόν αναφορικά με τις προθέσεις ενίσχυσης, τουλάχιστον μέσα από τα κονδύλια του αποθεματικού για τις κρίσεις.

Σημειώνεται ότι βάσει αυτής της κατάστασης, τελικά η Ελλάδα δεν θα προσαυξήσει τα κονδύλια αυτά με εθνικούς πόρους. Μόλις επτά από τα συνολικά 27 κράτη μέλη επέλεξαν να μην προσαυξήσουν τα κονδύλια του Αποθεματικού (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα και Ολλανδία).

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δώσει προτεραιότητα ενίσχυσης στην κτηνοτροφία και ιδίως στην χοιροτροφία, την γαλακτοκομικές μονάδες και την πτηνοτροφία. Οι μεγαλύτερες επιδοτήσεις από το εν λόγω εργαλείο εντοπίζονται στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, η Γαλλία με 89 εκατ. από το Αποθεματικό, συμπληρώνει επιπλέον 178 εκατ. από τον εθνικό της προϋπολογισμό για να ενισχύσει την κτηνοτροφία της. Η Ισπανία με 64 εκατ. από την ΕΕ συμπληρώνει άλλα 128 εκατ. από τα εθνικά ταμεία για να ενισχύσει επίσης τον κτηνοτροφικό τομέα. Η Γερμανία με 60 εκατ. και επιπλέον 120 εκατ. από τον εθνικό της προϋπολογισμό εστιάζει στα φρούτα και λαχανικά, το κρασί, την πτηνοτροφία και την χοιροτροφία.

Πηγή:www.agronews.gr