Όχι νωρίτερα από τα τέλη φθινοπώρου, η νέα ειδική ενίσχυση των κτηνοτρόφων

∆είχνει να έχει δρόµο ακόµα µπροστά της η πίστωση της ειδικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων στους δικαιούχους παραγωγούς, µε το πιθανότερο σενάριο να τοποθετεί την πληρωµή µετά το φθινόπωρο του 2022.

Εκτός και αν υπάρξει µια πολιτική παρέµβαση που θα φέρει fast track διαδικασίες στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του εν λόγω µέτρου ενίσχυσης (Μέτρο 21), όλα δείχνουν πως η πληρωµή θα καταστεί δυνατό να πληρωθεί προς τα τέλη Νοεµβρίου, αρχές ∆εκεµβρίου, όπως είχε συµβεί και στην περίπτωση της ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών το 2020, όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το µέτρο.

Προς το παρόν, τροποποιήσεις στο ΠΑΑ
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Αgrenda από τις διαχειριστικές αρχές, προς το παρόν η όλη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο τροποποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αναµένεται να διατεθούν 71 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια, ενώ εκτιµάται ότι το τελικό ποσό του µέτρου θα διαµορφωθεί κοντά στα 90 εκατ. ευρώ, αφού θα υπάρξει και εθνική συµµετοχή. Σηµειωτέον να αναφερθεί ότι το τελικό ποσό θα οριστικοποιηθεί µόλις προβλεφθούν οι περιφέρειες που θα ενισχυθούν.

Πηγές από τις διαχειριστικές αρχές αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν έχει σταλεί στην Ευρώπη η 10η Τροποποίηση του ΠΑΑ που προβλέπει το σχετικό Μέτρο και ακόµη γίνονται «προσθαφαιρέσεις» για να χωρέσει στον υφιστάµενο προϋπολογισµό. Παράλληλα φαίνεται πως και η επεξεργασία του δεν βρίσκεται σε κάποιο οριστικό στάδιο. Αρκετοί πάντως συνοµιλητές της Agrenda που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διεργασίες και τους χρόνους που απαιτούνται, προεξοφλούν πως ό,τι ποσό και να προβλεφθεί, αυτό δεν θα το δουν στην τσέπη τους οι κτηνοτρόφοι εντός του καλοκαιριού.

Πάντως, εφόσον πράγµατι το τελικό ποσό προσεγγίσει τα 90 εκατ. ευρώ, τότε το σενάριο που θέλει τον τρόπο υπολογισµού της ενίσχυσης να ακολουθεί το µοντέλο των συνδεδεµένων, φαίνεται να διευκολύνεται. Με άλλα λόγια, µια ενίσχυση κοντά στα 12 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα, κάτι που έχει αναδείξει µε ρεπορτάζ της η Agrenda δείχνει να επικρατεί ως σηµείο αναφοράς για την διαµόρφωση του µέτρου. Άλλωστε, σχετική πρόταση έχει καταθέσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ).

Όπως είναι γνωστό η συνδεδεµένη δίνεται για αιγοπρόβατα που παράγουν πάνω από 100 κιλά γάλα κατά µέσο όρο στην εκµετάλλευση. Ωστόσο, προκρίνεται και το µοντέλο περιφεριοποίησης των κιλών γάλακτος µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ -∆ήµητρα. Κάτι τέτοιο θα αλλάξει και το τελικό συνολικό ποσό ενίσχυσης.

Προσεχώς η πλατφόρµα για το πετρέλαιο
Για τις επόµενες ηµέρες δροµολογείται το άνοιγµα της πλατφόρµας στην ΑΑ∆Ε η οποία θα υποδεχθεί τις αιτήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου. Στον προγραµµατισµό της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει σταδιακά η πίστωση των εξατοµικευµένων ποσών από τις αρχές Αυγούστου σε όσους παραγωγούς διεκπεραιώσουν τη διαδικασία.

Αν και ο υπολογισµός της ενίσχυσης θα γίνει βάσει των περσινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε (έτους 2021), για τη λήψη αυτής είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης έτους 2022. Παράλληλα το ύψος της επιστροφής θα οριοθετείται από τον αριθµό των στρεµµάτων και το είδος της καλλιέργειας, όπως δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε, σε συνδυασµό µε τα τιµολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης, όπως αυτά θα δηλωθούν από το δίκτυο εµπορίας καυσίµων στη φορολογική αρχή (Mydata).

Πηγή: agronews.gr