Έξτρα προϋποθέσεις και ειδικά κριτήρια για θρέψη και άρδευση προβλέπει το καθεστώς συνδεδεμένων το 2023

Τη βιώσιµη διαχείριση των εισροών που περιλαµβάνει τη συµµόρφωση µε κανόνες ορθολογικής λίπανσης, την ελαχιστοποίηση απωλειών αρδευτικού νερού και πρόσθετες δεσµεύσεις για αγρότες µε εκµεταλλεύσεις τις περιοχές που είναι ευαίσθητες στη νιτρορύπανση, προωθεί η Κοµισιόν για την έγκριση ορισµένων συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα περιπτώσεις όπως είναι το καλαµπόκι και η βιοµηχανική ντοµάτα που θεωρούνται υδροβόρες και προσπαθεί η χώρα µας να τις περάσει στη λίστα σε διαβούλευση µε τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου τελικά εγκρίθηκε οριστικά η συνδεδεµένη στη βιοµηχανική ντοµάτα, εφόσον οι αρχές πρόσθεσαν τον όρο «βιώσιµη διαχείριση εισροών» ως προαπαιτούµενο λήψης της.

Ο όρος αυτός εξειδικεύεται ως εξής: «Καθώς πρόκειται για αρδευόµενη καλλιέργεια, οι εργασίες λίπανσης, η φυτοπροστασία και η άρδευση, πρέπει να περιλαµβάνονται στο Ηµερολόγιο Εργασιών. Οι εφαρµογές λιπασµάτων πρέπει να συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες ενός σχεδίου λίπανσης που πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για ορθολογική λίπανση. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την προσαρµογή της παροχής θρεπτικών ουσιών στις πραγµατικές υπολογισµένες ανάγκες, ελαχιστοποιώντας τις απώλειές τους και µειώνοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για την επίτευξη του ισοζυγίου θρεπτικών συστατικών, θα υπολογιστούν όλες οι συνεισφορές στο έδαφος καθώς και η αναµενόµενη παραγωγή, προσδιορίζοντας έτσι την ποσότητα που χρειάζεται η καλλιέργεια. Οµοίως, θα καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος και χρόνος εφαρµογής τους, για τον οποίο πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες οι εν λόγω τεχνικές συµβουλές. Οµοίως, η διαχείριση της άρδευσης θα γίνεται από κοινού µε το σχέδιο λίπανσης για την ενίσχυση της επίτευξης των στόχων αυτής της πρακτικής. Σε περίπτωση που απαιτείται µία ή περισσότερες από τις παραπάνω απαιτήσεις σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις επειδή βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να θεσπίσουν τις απαραίτητες πρόσθετες απαιτήσεις».

Γίνεται προφανές λοιπόν ότι δεν θα αρκεί η παραγωγή και η παράδοση του προϊόντος για τη λήψη της συνδεδεµένης, όπως έχει γράψει έγκαιρα η Agrenda.

Παράλληλα, ενδέχεται να τεθούν και όροι για συµβολαιακή γεωργία σε προϊόντα που κάτι τέτοιο είναι σύνηθες. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, η τελική λίστα µε τις συνδεδεµένες στην Ελλάδα δεν είχε οριστικοποιηθεί, αν και οι αρχές είχαν θέσει ως στόχο να παρουσιάσουν τις τελικές τους επιλογές έως τα τέλη του Ιουλίου. Από την άλλη ζωοτροφές, ρύζι, σιτηρά, σπόροι σποράς και κτηνοτροφία δεν έχουν πρόβληµα στο να πάρουν το «ΟΚ» από την Κοµισιόν, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Πηγή: Agronews – Γιώργος Κοντονής