Παρεμβάσεις στο πεδίο του ΦΠΑ, ενδεχομένως των αγροτικών συντάξεων αλλά και της φορολογίας αγροτικών επιχειρήσεων εξετάζει το τελευταίο διάστημα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με ορίζοντα τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα αναμένεται να υποάρξουν και ανακοινώσεις δια στόματος πρωθυπουργού αναφορικά με την ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών.

Οι διαρροές από το Μαξίµου, θέλουν την κυβέρνηση να εστιάζει στο ενδεχόµενο µείωσης του συντελεστή ΦΠΑ. Υπάρχει η σκέψη για µείωση των συντελεστών στο 11% και 22%, από 13% και 24% αντίστοιχα που ισχύει σήµερα, µε διατήρηση του υπερµειωµένου συντελεστή στο 6%. Το συγκεκριµένο µέτρο έχει πολύ υψηλό δηµοσιονοµικό κόστος και γι’ αυτό µέχρι στιγµής δεν έχει κλειδώσει. Το οικονοµικό επιτελείο ζυγίζει τα δεδοµένα και µένει να αποδειχθεί αν στο πακέτο της ∆ΕΘ θα ανακοινωθεί και µείωση του ΦΠΑ.

Πάντως, φαίνεται ότι έχει κλειδώσει το µέτρο µείωσης του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών. Στον προγραµµατισµό του εν λόγω µέτρου, το οποίο άπτεται στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεων των αγροτών δεν είναι ατοµικές, προγραµµατίζεται µια µείωση του φόρου από το 22% στο 20% από την επόµενη χρήση. Αναφέρεται πως τα φετινά κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογηθούν µε συντελεστή 22% από 24%.

Συντάξεις

∆εδοµένη µπορεί να θεωρείται και η αύξηση των συντάξεων από το 2023, κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί πρόσφατα και ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Μένει να διευκρινιστεί από της εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ∆ΕΘ κατά πόσο θα συµπεριλαµβάνονται και οι συνταξιούχοι αγρότες στο 1 εκατοµµύριο συνταξιούχων που θα δουν αύξηση στο εισόδηµά τους από την 1η Ιανουαρίου 2023, τόσο από το ξεπάγωµα των συντάξεων µετά από 12 χρόνια όσο και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ενεργειακές επιδοτήσεις

∆εν αποκλείεται να διατηρηθούν και οι ενεργειακές επιδοτήσεις, το µέγεθος των οποίων άλλωστε θα κρίνει και τα µέτρα στήριξης που θα προστεθούν στο καλάθι στης ∆ΕΘ. Αν και φαίνεται πως θα υπάρξει νέα επιδότηση για τη βενζίνη υπό τη µορφή του Fuel Pass 3, αιωρείται στον αέρα το ενδεχόµενο επέκτασης της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και για το δεύτερο εξάµηνο του 2022, ειδικά σε περίπτωση που θα διατηρηθούν οι τιµές πετρελαίου στα υψηλά του εύρους. Άλλωστε, στο προεκλογικό σκηνικό που στήνεται, όλα είναι πιθανά.

Πηγή:www.agronews.gr