Μετά την α’ παρτίδα πληρωµής στους Νέους Αγρότες, εντάθηκαν οι πιέσεις από τις περιφέρειες για την ένταξη όλων των επιλαχόντων που προς το παρόν προσεγγίζουν τους 2.800 και απαιτείται σε πρώτη φάση ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ περίπου.

Σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει µετά την αξιολόγηση των ενστάσεων και των εν δυνάµει δικαιούχων, όπου θα καταβληθεί ένα επιπλέον ποσό (10% περίπου) των χρηµάτων που έχουν κρατηθεί µετά την υπερδέσµευση. Εκεί θα φανεί και η τελική κατάσταση των επιλαχόντων, οπότε αν υπάρξει τελικά κάποια πρωτοβουλία, θα φανεί από τον Νοέµβριο και µετά.

Η κατάσταση έχει ως εξής, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διοικητικών ελέγχων:

  • Θεσσαλία: 314 επιλαχόντες.
  • ∆υτική Ελλάδα: 303 επιλαχόντες.
  • Κεντρική Μακεδονία: 644 επιλαχόντες.
  • Κρήτη: 840 επιλαχόντες.
  • Πελοπόννησος: 443 επιλαχόντες.
  • Ανατολική Μακεδονία: 296 επιλαχόντες.

Από εκεί και πέρα, την Κεντρική Μακεδονία, η οποία έχει ήδη λάβει πρώτη πρωτοβουλία να ζητήσει έξτρα κονδύλια και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, ακολούθησε πλέον και η ∆υτική Ελλάδα. Συγκεκριµένα, ο περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρµάκης ζητά µε σχετική του επιστολή στο ΥΠΑΑΤ να υπάρξει θετική αντιµετώπιση του θέµατος εκ µέρους του Υπουργού αυξάνοντας τον προϋπολογισµό ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και οι υπόλοιποι Νέοι Γεωργοί που πληρούν τα κριτήρια του εν λόγω προγράµµατος.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει κινηθεί και προς την κατεύθυνση να ζητήσει επιπλέον πόρους, από το υπουργείο, από προγράµµατα που δεν προχωρούν µε τους ρυθµούς που θα έπρεπε, προκειµένου από τα 85 εκατ. ευρώ, το τελικό ποσό για το πρόγραµµα να ανέβει στα περίπου 116 – 117 εκατ. ευρώ, για να καλυφθούν χρηµατοδοτικά και οι 670 δυνητικά δικαιούχοι για τους οποίους οι διατιθέµενοι πόροι δεν έφτασαν αυτή τη φορά.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής