Περιθώριο τριών μηνών αναμένεται ότι θα δοθεί σε δικαιούχους των παλιών Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να προχωρήσουν σε αιτήµατα πληρωµής που να φτάνουν τουλάχιστον το 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Μια αιφνίδια υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις αρχές του καλοκαιριού, προέβλεπε την υποχρέωση των δικαιούχων να υποβάλουν αίτημα πληρωμής έως τις 31 Αυγούστου. Με την προς υπογραφή απόφαση παρατείνεται για τρεις μήνες η προθεσμία, διευκολύνοντας τους δικαιούχους που αντιμετώπιζαν προβλήματα κυρίως λόγω καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην προμήθεια των Γεωργικών Οχημάτων εξαιτίας των συνολικών καθυστερήσεων που υφίστανται στο χώρο της εμπορίας οχημάτων.

Για την διεύρυνση του χρονικού περιθωρίου ενημερώνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος, τον βουλευτή Πέλλας της ΝΔ, Διονύση Σταμενίτη. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αιτήματος πληρωμής για τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης, ήταν ένας όρος, που οι διαχειριστικές αρχές είχαν οι ίδιες καταργήσει το 2020 (ΦΕΚ 1706 Β’/06-05-2020) λόγω της πανδηµίας. Πλέον επανέρχεται σε μια συγκυρία όμως κατά την οποία ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται αντιµέτωπος µε υψηλά κόστη και καθυστερήσεις στην παράδοση του εξοπλισµού. Παράλληλα υπάρχουν και περιπτώσεις δικαιούχων που περιµένουν την έγκριση της τροποποίησης των φακέλων τους, κάτι που επίσης είναι απαγορευτικό ώστε να προχωρήσουν σύντοµα σε αίτηµα πληρωµής.

Με τη σημείωση ότι οι ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω αναμένεται να τροποποιηθούν, ξεκινώντας από τις 30 Νοεμβρίου του 2022, η προηγούμενη τροποποιητική απόφαση για τα αιτήματα πληρωμής αναφέρει τα εξής:

Α) Για τις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης που έχει συµπεριληφθεί σε αίτηµα ή αιτήµατα πληρωµής υπολείπεται του 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, µέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτηµα πληρωµής ώστε το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης που θα έχει συµπεριληφθεί σε αιτήµατα πληρωµής µέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Β) Για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν τα παραπάνω µε διορία την 31η Οκτωβρίου του 2022.

Γ) Για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ισχύουν τα παραπάνω µε διορία την 30η Νοεµβρίου του 2022. Ωστόσο, στην περίπτωση που µέχρι τις 13.6.2022 δεν έχει υποβληθεί το πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό δεν µπορεί να υπολείπεται του 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Πηγή:www.agronews.gr