Μία µικρή οµάδα παραγωγών θέλει να αγοράσει 2 τρακτέρ για δύο µέλη της, να κτίσει τρεις στάβλους για άλλα τρία και να αγοράσει και µία ενσιρωτική για τις ανάγκες όλων των µελών.

Αγοράζει εξοπλισμό για όλα τα μέλη της μια Ομάδα Παραγωγών με φροντισμένο φάκελο στο Ταμείο Ανάκαμψης

Μέσω του προγράµµατος «Εκσυγρχονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα» που ανοίγει στις 15 Σεπτεµβρίου, µπορεί να στηρίξει τις παραπάνω επενδύσεις, όπως αναφέρεται στις ερωταπαντήσεις που δηµοσίευσαν οι αρχές που διαχειρίζονται το πρόγραµµα των 100 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως το µέτρο αφορά µεγάλες επενδύσεις 500.000 έως 8 εκατ. ευρώ από συλλογικά σχήµατα ή επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα. Το µέγιστο όριο επιδότησης είναι τα 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, µε το ύψος επιδότησης να κυµαίνεται µεταξύ και 40-75%.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής