Πρώτος ακριβής υπολογισμός των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2023, βάσει μαθηματικού τύπου που ορίζει τις νέες αξίες

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη φετινή µέση αξία των δικαιωµάτων, οπότε δεν µπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συµπέρασµα για τον τελικό µέσο όρο. Σύµφωνα πάντως µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που είναι διαθέσιµα (2020) και µε βάση τη σχετική εξίσωση, η µέση αξία δικαιωµάτων το 2023 θα είναι: 6,3% µειωµένη για τα βοσκοτόπια και 16% µειωµένη για τις αροτραίες εκτάσεις και 14,4% για τις δενδρώδεις. Φυσικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα δικαιώµατα την περίοδο 2020-2022 αυξήθηκαν, ως εκ τούτου η µείωση που προβλέπεται θα είναι µικρότερη από αυτά τα ποσοστά, αλλά όχι κατά πολύ.

Τη σχετική εξίσωση, έφεραν στη δηµοσιότητα οι Γάλλοι στο τελικό τους στρατηγικό σχέδιο που εγκρίθηκε από την ΕΕ, το οποίο επίσης επιβεβαιώνει πως πρώτα θα επέλθει η παραπάνω µείωση και µετά θα ξεκινήσει η όποια σύγκλιση. Η εξίσωση αυτή, έχει ως εξής: Αξία δικαιωµάτων 2023= Αξία δικαιωµάτων 2022 επί (1+το ποσοστό του πρασινίσµατος επί το δικαίωµα) επί το προγραµµατισµένο ποσό δικαιωµάτων το 2023/µέσος όρος δικαιωµάτων 2022*(1+το ποσοστό του πρασινίσµατος επί το δικαίωµα).

Σηµειώνεται εδώ πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έβγαλε στη δηµοσιότητα τα στοιχεία του 2021 που να φανερώνουν τη µέση µοναδιαία τιµή των δικαιωµάτων.

Εθνικό Απόθεµα

Εν τω µεταξύ, από τις εθνικές αρχές ακόµη δεν έχει προκύψει ο τρόπος µε τον οποίο θα εξειδικευτεί το Εθνικό Απόθεµα. Είναι δεδοµένο πάντως, πως εφόσον το επιλέξουν οι εθνικές αρχές, θα µπορούν να προσφέρουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα και σε άλλους δικαιούχους πέρα από τους νεαρούς και νέους αγρότες. Αυτό φαίνεται από τα εγκεκριµένα στρατηγικά σχέδια από την Κοµισιόν, όπου προβλέπεται για παράδειγµα η χορήγηση νέων δικαιωµάτων για εκµεταλλεύσεις που ήταν ενεργές τα έτη 2013 και 2014 και δεν κατάφεραν να πάρουν υπό την κατοχή τους δικαιώµατα από τα έτη 2015 έως και το 2022.

Όσον αφορά το άλλο ζήτηµα για τη λήψη δικαιωµάτων από το Απόθεµα για όσους έχουν ήδη πάρει κάποια την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Νέους Αγρότες του 2021, το ενδεχόµενο αυτό µοιάζει να αποµακρύνεται, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο τίποτα δεν µπορεί να αποκλειστεί έως ότου βγει στη δηµοσιότητα το τελικό κείµενο για το Εθνικό Απόθεµα µε την έγκριση του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου από την ΕΕ. Προς το παρόν, παρατηρείται πάντως στασιµότητα ως προς το θέµα της έγκρισης, αλλά στόχος είναι µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου να έχει οριστικοποιηθεί και να έχει λάβει το πράσινο φως από τις κοινοτικές αρχές.

Πηγή: Agronews – Γιώργος Κοντονής