Στην παρουσίαση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των νέων Φορέων που θα «τρέξουν» τα προγράµµατα Leader στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 8 Οκτωβρίου στη Στυλίδα Φθιώτιδας.

Στην παρουσίαση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των νέων Φορέων που θα «τρέξουν» τα προγράµµατα Leader στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, θα προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 8 Οκτωβρίου στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η παρουσίαση θα γίνει στα πλαίσια της εκδήλωσης µε θέµα «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» (Κτίριο του Ο.Σ.Κ. ∆ήµου Στυλίδας, 9.30 π.µ.). Μετά την επιλογή των Αναπτυξιακών εταιρειών, θα τρέξουν και οι σχετικές προκηρύξεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις µέσα στο επόµενο έτος.

Στις παρεµβάσεις που ξεχωρίζουν περιλαµβάνονται:

  • Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων έως 400.000 ευρώ για την παραγωγή µόνο τοπικών γεωργικών προϊόντων µε ποσοστό ενίσχυσης
    έως 65%.
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων µε σχέδια έως 300.000 ευρώ στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση και ύψος ενίσχυσης έως 50%.
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου για επενδύσεις µόνο σε ορεινές περιοχές.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής