Το χάρτη ορεινών και µειονεκτικών περιοχών που θα ισχύσει για τα καθεστώτα επιδοτήσεων και προγραµµάτων της νέας ΚΑΠ δηµοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, βάζοντας τέλος σε σενάρια περαιτέρω αναθεώρησης µετά από εκείνη που έγινε το 2018.

Ο νέος χάρτης για εξισωτικές σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές από 8,8 έως 12 ευρώ το στρέμμα

Η εξισωτική αποζηµίωση θα συνεχίσει να πιστώνεται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές ωστόσο από το 2023 καταργείται η µικρή επιδότηση της τάξεως των 2,5 ευρώ το στρέµµα που λάµβαναν έως σήµερα οι πρώην µειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της επιδότησης είναι για τις ορεινές περιοχές 12 ευρώ το στρέµµα και ελαφρώς αυξηµένο στα 8,8 ευρώ το στρέµµα (από 8,1 ευρώ) για τις µειονεκτικές. Όπως γίνεται και φέτος, το ύψος της ενίσχυσης µετά τα 200 στρέµµα µειώνεται προοδευτικά ως εξής:

  1. Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 200 στρµ.: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  2. Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, µεγαλύτερο από 200 έως και 250 στρµ.: χορηγείται το 80% της ενίσχυσης.
  3. Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, µεγαλύτερο από 250 έως και 300 στρµ.: χορηγείται το 50% της ενίσχυσης.
  4. Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, πέραν των 300 στρµ. εκταρίων, δεν χορηγείται ενίσχυση.

Από εκεί και πέρα, δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και η έδρα της εκµετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.

Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται απαραίτητα να κατοικεί κάποιος σε ορεινές περιοχές για να λάβει εξισωτική, αρκεί να διατηρεί αγροτεµάχιο εκεί. Σηµειώνεται εδώ πως στο προσχέδιο της νέας ΚΑΠ δεν περιλαµβάνεται ο περιορισµός περί της µη πληρωµής εξισωτικής σε άµεσα συνταξιούχους. Κάτι τέτοιο µένει να φανεί αν θα προστεθεί στο τελικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, που είναι πάντως και το πιθανότερο. Ο προϋπολογισµός της εξισωτικής παραµένει στα 255 εκατ. ευρώ, παρόµοιος δηλαδή µε φέτος.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής