Στα χέρια των ενδιαφερόμενων παραγωγών και συλλογικών σχημάτων βρίσκεται η μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών του ΓΠΑ, την οποία ανέμενε ο κλάδος αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το Μέτρο της Αναδιάρθρωσης που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τα κόστη εκρίζωσης και εγκατάστασης για όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες (εκτός της ελιάς και των οινοποιίσιμων σταφυλιών) με την επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να καλύπτει το 70% των δαπανών.

http://Ολόκληρη η μελέτη του ΓΠΑ διαθέσιμη εδώ

Προκειμένου να δοθεί χρόνος στους δυνητικούς δικαιούχους για το σχεδιασμό της πρότασής τους και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών για την 31η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στη µελέτη δεν προτείνονται ποικιλίες αλλά προδιαγραφές αυτών (π.χ να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες κ.λπ), µε τον κάθε συνεταιρισµό να είναι ελεύθερος να επιλέξει καλλιέργεια και ποικιλία µε βάση τις σχετικές προδιαγραφές για την περιοχή του. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται τελικά χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το διαφυγόν εισόδηµα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ετήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 166/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 4 «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164848), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31η Οκτωβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ. και η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για 30η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  • Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)
    Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Πηγή:www.agronews.gr