Σηµαντικές βοήθειες για την προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών από σειρά προγραµµάτων δύνανται να αναζητήσουν αυτόν τον καιρό αγρότες και λοιποί συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, µε το αντίστοιχο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου να δέχεται ήδη αιτήσεις και τα Σχέδια Βελτίωσης να βρίσκονται ένα βήµα πριν την προκήρυξη.

Μαχητό συν 20% πριμ στις επιδοτήσεις Αναπτυξιακού για τους Νέους Αγρότες, χρήζει βελτίωσης το πλαίσιο

Βεβαίως, τα τεχνικά ζητήµατα που ανακύπτουν µε κάθε προκήρυξη είναι πολλά, όπως δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις υποψήφιων επενδυτών που λυγίζουν κάτω από το βάρος της γραφειοκρατίας, εγκαταλείποντας πολλές φορές τα πλάνα τους.

Αναµφίβολα σ’ αυτή τη φάση τον πρώτο λόγο έχει ο Αναπτυξιακός Νόµος 4887/2022 και το καθεστώς που υποστηρίζει «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». Οι ευκαιρίες που προκύπτουν για επενδύσεις σ’ αυτό το ευρύ φάσµα οικονοµικής δραστηριότητας είναι πολλές. Ωστόσο, οι ασάφειες που υπάρχουν σε ότι αφορά την ειδική ενίσχυση µε επιπλέον ποσοστό 20% για τους νέους γεωργούς, οι αµφιταλαντεύσεις ως προς το επίπεδο των ενισχύσεων για αγορά τρακτέρ και οι αµφιβολίες σχετικά µε την αντιµετώπιση των συλλογικών σχηµάτων, κάνουν την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών δύσκολη.

Στον Αναπτυξιακό είναι επιλέξιµοι, µεταξύ άλλων, αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ), αγροτικές επιχειρήσεις και συλλογικά σχήµατα. Ποσά επένδυσης, κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

Στη συνέχεια, σειρά παίρνουν τα Σχέδια Βελτίωσης, πιθανότατα µε προκήρυξη µέσα στον Νοέµβριο. Εδώ έχουν λόγο κατ’ επάγγελµα αγρότες και Νέοι Γεωργοί µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω.

Μέγιστο ύψος επένδυσης 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή και 200.000 ευρώ στη ζωική παραγωγή (χωρίς ελάχιστο ποσό).

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών αποκτούν όλο και µεγαλύτερη αξία προσφέροντας παράλληλες δανειοδοτικές λύσεις σε µία περίοδο που το κόστος του χρήµατος αυξάνεται.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής