Από το απόγευμα της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου αναμένεται να φύγουν οι πρώτες εντολές πληρωμής για τα 283,5 εκατ. ευρώ των προγραμμάτων, με την υπόθεση πίστωσης των προκαταβολών να αναμένεται ότι θα τραβήξει περίπου μια εβδομάδα, καθώς στην προκείμενη περίπτωση, οι περιφέρειες και οι ΔΑΟΚ είναι αυτές που πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Τετάρτη οι πρώτες εντολές πληρωμής για τα προγράμματα, σε βάθος εβδομάδας κλείνει η διαδικασία

Οι τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν ότι τον πρώτο λόγο στην υπόθεση της προκαταβολής (70%) των προγραμμάτων, τον έχουν η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Από το σύνολο των 283,5 εκατ. ευρώ που προγραμματίζεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς 78.000 δικαιούχων, τα 270 εκατ. αντιστοιχούν στην Απονιτροποίηση και τα Βιολογικά, ενώ τα υπόλοιπα 13,5 εκατ., αφορούν σε Κομφούζιο, Αυτόχθονες Φυλές, Αμπελώνα Θήρας και Ελαιώνα Άμφισσας.

Προτεραιότητα ως προς την πληρωμή, έχουν ως εκ τούτου η Απονιτροποίηση και τα Βιολογικά.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης θέλει από την περασμένη Παρασκευή να έχει πέσει γραμμή στις κατά τόπους ΔΑΟΚ ώστε να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι διαδικασίες και να καμφθούν τυχόν αντιστάσεις μηχανισμών που επιχείρησαν να κρατήσουν παραπίσω τη διαδικασία για αλλότρια των παραγωγών συμφέροντα.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, τα τελευταία 24ώρα γίνονται και οι τελευταίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι καθώς και οι δοκιµαστικές πληρωµές από την πλατφόρµα του gov.gr, µέσω της οποίας τρέχει φέτος για πρώτη φορά η πληρωµή των προγραµµάτων.

Μόλις η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, θα δοθεί στους παραγωγούς το περιθώριο να προχωρήσουν σε εντάσεις κατά των αποτελεσµάτων, προκειµένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και να ακολουθήσει νέα πίστωση, που θα συµπεριλαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν.

Έως μέσα Δεκέμβρη θα πάει η πληρωμή Νέων

Με τη ∆υτική Μακεδονία ξεκίνησε η πίστωση της πρώτης δόσης πληρωµής των Νέων Αγροτών, ενώ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση πως προχωρά σε πληρωµή των δικαιούχων άµεσα. Το επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, ωστόσο η διαδικασία θα «κρατήσει» έως τα µέσα ∆εκεµβρίου, παρά τις διαβεβαιώσεις των διαχειριστικών αρχών από την Agrotica και σχετική ηµερίδα στο Αγρίνιο, πως όλοι θα έχουν πληρωθεί έως τα µέσα Νοεµβρίου. Σε όλες πάντως τις περιοχές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης των αιτήσεων στήριξης (εν δυνάµει και ενδικοφανών προσφυγών) -πλην της Ηπείρου, οπότε µένει µόνο η έγκριση της διάθεσης πίστωσης. Συνολικά οι πληρωµές θα φτάσουν τα 89 εκατ. ευρώ και είναι δεδοµένο ότι κάποιοι θα είναι επιλαχόντες.

Πηγή:www.agronews.gr