Το ασυμβίβαστο κάνει τους βιοκαλλιεργητές να χάνουν χρήματα από το πρασίνισμα με τη νέα ΚΑΠ το 2023

Τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων και εκτροφών που λαµβάνουν ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ.

Αυτό σηµαίνει πως για όσο διάστηµα τα αγροτεµάχια µένουν «δεσµευµένα» στο σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, δεν θα µπορούν να τα αξιοποιούν οι δικαιούχοι για οποιαδήποτε άλλη πράσινη επιδότηση. Ο συγκεκριµένος αποκλεισµός ισχύει µόνο σε επίπεδο αγροτεµαχίου και όχι δικαιούχου, κάτι που σηµαίνει πως σε οποιαδήποτε άλλα σηµεία της εκµετάλλευσης που δεν βρίσκονται δεµένα στο πριµ Βιολογικών, οι αγρότες θα µπορούν να λαµβάνουν το νέο πρασίνισµα.

Τα παραπάνω αναφέρει η παρουσίαση µε τίτλο «Οι νέες προκλήσεις της Πράσινης Γεωργίας στην ΚΑΠ 2023-2027», που πραγµατοποίησε η Προϊσταµένη Κλιµατικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου, σε πρόσφατη ηµερίδα. «∆εν είναι συµβατή µε οποιαδήποτε άλλη δράση στα πλαίσια των άρθρων 31 ή 70 (σ.σ Καν (ΕΕ) 2021/2115)», αναφέρει συγκεκριµένα στη διαφάνεια σχετικά µε τη «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας». Το άρθρο 31 αφορά το νέο πρασίνισµα και το άρθρο 70 τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, το πρασίνισµα το λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώµατα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα του ΠΑΑ. Από του χρόνου λοιπόν, και σε συνδυασµό µε τη µείωση στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης (οριζόντιο 22% από το 2023), οι δικαιούχοι του πριµ Βιολογικών θα δουν σηµαντικά µειωµένες τις άµεσες ενισχύσεις τους.

Ουσιαστικά τα παραπάνω αφορούν 54.000 περίπου αγρότες και κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν στην 5η προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας καθώς οι δεσµεύσεις τους εκτείνονται έως και το 2024. Φυσικά µένουν και οι επίσηµες εφαρµοστικές αποφάσεις των άµεσων ενισχύσεων, για να επιβεβαιωθεί η «µη συµβατότητα» που ανακοινώθηκε.


Η διατήρηση µέσω του πρασινίσµατος
Οι υπόλοιποι που έχουν αγροτεµάχια ή εκτροφές σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης αλλά δεν είναι ενταγµένοι σε σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, τα βιολογικά αγροτεµάχιά τους δεν επηρεάζονται από περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε το νέο πρασίνισµα. Αυτοί, θα είναι σε θέση να επιλέξουν όποια δράση θέλουν από το νέο πρασίνισµα. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι, λογικά θα επιλέξουν να επιδοτηθούν από τη δράση «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» που µεταφέρεται το 2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν θα έχει σχέση µε το ΠΑΑ. Τι σηµαίνει αυτό: ∆εν υπάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης θα λαµβάνουν επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη σε σχέση µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, όλες οι καλλιέργειες έχουν τουλάχιστον 5 ευρώ πάνω επιδότηση στο στρέµµα σε σχέση µε το ΠΑΑ. Παράλληλα, το επιτραπέζιο σταφύλι ανεβαίνει στα 144 ευρώ το στρέµµα από 85, στα 94 ευρώ διαµορφώνεται το πριµ στα πυρηνόκαρπα, ενώ η ντοµάτα θα λαµβάνει 114 ευρώ το στρέµµα από µόλις 60 (βλ. πίνακα). Ίσως, το γεγονός αυτό βάλει σε σκέψεις κάποιους να εγκαταλείψουν πρόωρα τις δεσµεύσεις του ΠΑΑ για να λάβουν το σχετικό πριµ από το νέο πρασίνισµα, κάτι που µένει να φανεί. Βέβαια ο προϋπολογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει µείωση της στρεµµατικής επιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρόγραµµα. Για τη βιολογική κτηνοτροφία τα ποσά επιδότησης µένουν ίδια.

Πηγή: Agronews – Γιώργος Κοντονής