Έως 14.500 ευρώ για αναστρεφόμενα άροτρα, 6.800 ευρώ για φρέζες, 6.500 ευρώ για καλλιεργητές και 9.000 ευρώ για ρίπερ, ορίζονται τα εύλογα κόστη παρελκόμενων σύμφωνα με τον οδηγό των Σχεδίων Βελτίωσης που δόθηκε προς διαβούλευση, έως τις 15 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, τα τρακτέρ θα μπορούν να επιδοτηθούν για δαπάνες έως 100.000 ευρώ (ήταν 125.000 ευρώ στην προκήρυξη του 2017), ενώ υπάρχουν ειδικοί όροι που θα δικαιολογούν χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκες με διάταξη αυτοφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή:www.agronews.gr