Παρατείνεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Με τη διαδικασία των αιτήσεων να περνά λοιπόν και στην πρώτη εβδομάδα του έτους, φαίνεται πως η πληρωμή των δικαιούχων θα πάει παραπίσω, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης – πληρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Την ίδια στιγμή, μέσω της ΕΘΕΑΣ, παραγωγοί και υπάλληλοι συνεταιρισμών που έχουν αναλάβει την υποβολή των δηλώσεων, ζητούν διευκρινίσεις για την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης όσον αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις, καθώς όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο σημείο περιπλέκει τη διαδικασία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ που αφορά τις ζωοτροφές

Παρατείνεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Η ενίσχυση δίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και συγκεκριμένα από τις δράσεις:

  • Υπομέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
  • Υπομέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο https://m22.opekepe.gr/

Η ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ αναφέρει:

Με παρέμβαση της η ΕΘΕΑΣ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητείται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης ΜΕΤΡΟ 22 « Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» κατά δύο εβδομάδες τουλάχιστον.

Συγκεκριμένα με επιστολή της 27.12.2022 ζητείται

  • Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της 29.12.2022 να παραταθεί και λόγο των αργιών των εορτών για δύο εβδομάδες τουλάχιστον.
  • Να ενσωματωθούν όλα τα αρχεία με τους εν δυνάμει δικαιούχους στην εφαρμογή ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εισαγωγή τους στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης (π.χ. πτηνοτρόφοι).
  • Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ένταξης και μέσω των ΚΥΔ, γιατί αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τα μέλη μας να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις ένταξης στο μέτρο 22 μια και στην πλειοψηφία των συνεταιρισμών μελών μας λειτουργούν εντός ΚΥΔ και τα οποία μπορούν να συμβουλέψουν κατάλληλα τους κτηνοτρόφους.
  • Να δοθούν άμεσα διευκρινίσεις για την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης όσον αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις γιατί πολλοί δικαιούχοι μέλη μας καθώς και οι υπάλληλοι των συνεταιρισμών που απευθύνονται αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την επιλογή της σωστής κατηγορίας.

Πηγή:www.agronews.gr