Η ιπποδύναμη και το είδος του τρακτέρ που θα είναι επιλέξιμο για ενίσχυση μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης για κάθε εκμετάλλευση θα προσδιοριστεί ξεχωριστά από έναν αλγόριθμό (TEReS), τον οποίο ο κάθε παραγωγός μπορεί να συμπληρώσει μέσω μίας φόρμας και να δει τι θα του επιδοτηθεί.

Υπολογισμός ίππων τρακτέρ για έγκριση δαπάνης στους φακέλους των νέων Σχεδίων

Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχει ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η έκτασή της και το κόστος εγκαιρότητας των επεμβάσεων.

Η υπό διαβούλευση απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ
Για το τελευταίο συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούσαν το είδος της καλλιέργειας, την ποικιλία και τα μετεωρολογικά στοιχειά της περιοχής ώστε να υπολογιστούν οι ημέρες υστέρησης κάθε εργασίας. Κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της απαιτουμένης ισχύος γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εποχιακές ενεργειακές απαιτήσεις και το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την εξασφάλιση αυτών.

Κατεβάστε τη σχετική φόρμα υπολογισμού ισχύος τρακτέρ εδώ
Με βάση τον ανωτέρω αλγόριθμο σχεδιάστηκε λογισμικό (TEReS) για την εκτίμηση της απαραίτητης ισχύος των ελκυστήρων η οποία βασίζεται στην κάλυψη των πραγματικών ενεργειακών αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων, οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου ή του κατωτέρω πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 10 ίππους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή:www.agronews.gr