Εποικοδομητικά κύλησε η συνάντηση των εκπροσώπων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά και θέμα το υπό διαβούλευση Σχέδιο Απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης που πρόκειται να προκηρυχθούν πιθανότατα εντός του μηνός.

Από πλευράς ΣΕΑΜ τέθηκαν αναλυτικά οι παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Απόφασης με πρώτη την επισήμανση ότι τα όρια τα οποία τίθενται στον προϋπολογισμό αγοράς τρακτέρ και παρελκόμενων, δεν διευκολύνει τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ουσιαστικά ωθεί τους αγρότες σε φθηνές επιλογές οι οποίες δεν αρμόζουν στο πνεύμα ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός, έδειξε να κατανοεί πλήρως τις παρατηρήσεις του Συνδέσμου, να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα βελτιώσεων επί της επίμαχης απόφασης και να έχει τη διάθεση να αντιμετωπίσει όσα σημεία επιδέχονται αντιμετώπισης.


Ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύμιος Τσιατούρας.

Οι προσαρμογές στο θεσμικό πλαίσιο που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχαν να κάνουν μεταξύ άλλων με το εύλογο κόστος των μηχανημάτων (τρακτέρ-παρελκόμενα) δηλαδή την ανώτατη επιλέξιμη τιμή που θα συγχρηματοδοτείται. Πιο συγκεκριμένα, για τα τρακτέρ, ο Σύνδεσμος, ζήτησε την αύξηση από τα 100.000 ευρώ στα 140.000 ευρώ όσον αφορά την επιλέξιμη τιμή, καθώς όπως αναφέρθηκε, αν παραμείνει το ποσό που προβλέπεται, πρώτον θα αποκλείσει από την ενίσχυση αγοράς τρακτέρ, δικαιούχους που η εκμετάλλευσή τους δικαιολογεί τρακτέρ άνω των 120 ίππων. Και δεύτερον, θα στρέψει τους υποψήφιους επενδυτές σε επιλογή τρακτέρ χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου.


Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής.

Παράλληλα, ζητήθηκε να μην υπάρχει όριο στο σύνολο του προϋπολογισμού για μηχανολογικό εξοπλισμό και ο δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα να εξαντλήσει το σύνολο της επένδυσής του σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εφ’ όσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Παρόμοια αίτημα κατέθεσε ο ΣΕΑΜ για τα παρελκόμενα κατεργασίας εδάφους (αύξηση εύλογου κόστους και πρόσθεση μοντέλων) ενώ τέθηκε και το ερώτημα αναφορικά το τι θα γίνει σχετικά με τα κόστη άλλων παρελκόμενων (π.χ ψεκαστικά) που δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα.


Ο Μπάμπης Μαυρίδης, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΑΜ

Αύξηση στις ιπποδυνάμεις

Όπως έχει γίνει γνωστό οι ιπποδυνάμεις των τρακτέρ που θα μπορεί να αγοράσει ο υποψήφιος μέσω Σχεδίων Βελτίωσης θα γίνεται μέσω του αλγόριθμου TEReS (προσαύξηση 10 ίππων), με ορισμένες εξαιρέσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δενδροκομικά. Ο ΣΕΑΜ ζήτησε την προσαρμογή των ιπποδυνάμεων σε αυτές τις εξαιρέσεις σε υψηλότερα επίπεδα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων αλλά και στα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά.


Ο Χριστόδουλος Μποζατζίδης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΑΜ.

Πέρα από τα παραπάνω ο Σύνδεσμος, έθεσε επίσης υπόψη του υπουργού και των διαχειριστικών αρχών ζητήματα που δεν λύθηκαν στην περασμένη πρόσκληση και έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση των καινοτόμων επενδύσεων, το θέμα των τριών προσφορών, το πρώτο αίτημα πληρωμής, τους χρόνους απόσβεσης των τρακτέρ κ.α.

Η Κατερίνα Σκαρλάτου διευθύντρια ΣΕΑΜ.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής