Με ανώτατο ποσό φακέλου τα 250.000 ευρώ και 60% επιδότηση για νέους και εκµεταλλεύσεις στα ορεινά, ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων να προσφέρει ανανεωµένο στόλο και ευέλικτα χρηµατοδοτικά πακέτα στους δικαιούχους.

Προσεκτικό διάβασµα από τους υποψήφιους αγρότες – επενδυτές αλλά και αρκετή δουλειά από τους µελετητές που θα αναλάβουν την υποβολή του φακέλου, θα χρειασθεί το επόµενο διάστηµα για τους υποψήφιους των Σχεδίων Βελτίωσης προϋπολογισµού 230 εκατ. ευρώ, η προκήρυξη των οποίων αναµένεται να βγει στον αέρα στα τέλη του Φεβρουαρίου. Να σηµειωθεί εδώ πως όσα παρουσιάζονται στο θεσµικό πλαίσιο είναι προς διαβούλευση και ορισµένες πτυχές του θα αναπροσαρµοστούν.

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, ο µέγιστος προϋπολογισµός του φακέλου που θα ενισχύεται ορίζεται στα 150.000 ευρώ και µέγιστο τα 250.000 ευρώ εφόσον τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις Τυπικής Απόδοσης βάσει του ΟΣ∆Ε 2022. Τα ποσοστά ενίσχυσης κατά βάση σε ηπειρωτική χώρα και Κρήτη διαµορφώνονται στο 60% για νέους αγρότες και επενδύσεις σε ορεινές περιοχές και 50% για τους υπόλοιπους, µε µεγαλύτερα ποσοστά να προβλέπονται στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Ένα ακόµη νέο στοιχείο της πρόσκλησης είναι η αγορά γης έως το 10% των δαπανών του φακέλου και µε µέγιστο κόστος την αντικειµενική της αξίας. Συναλλαγές µπορούν να γίνουν και µεταξύ αδελφών. Στα εύλογα κόστη παράλληλα εντάσσονται και τα παρελκόµενα επεξεργασίας εδάφους, ενώ για σπαρτικές, ψεκαστικές και συλλεκτικές δεν προβλέπεται κάποια συγκεκριµένη ανώτερη δαπάνη και θα βασιστεί η έγκρισή τους στα τιµολόγια. Πέρα από τρακτέρ, παρελκόµενα και αγορά γης, στις επιλέξιµες δαπάνες είναι επίσης τα εξής:

  • Σταβλικές εγκαταστάσεις και σχετικός εξοπλισµός..
  • Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες.
  • Εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
  • Αποθήκες και λοιποί χώροι.
  • Θερµοκήπια και δικτυοκήπια.
  • Εξοπλισµός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύξης, συγκροτήµατα συσκευασίας κ.ά.
  • Φωτοβολταϊκά συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας.
  • Φυτεύσεις δέντρων

Πηγή:www.agronews.gr