Λίγες µέρες πίσω µετατίθεται η πληρωµή της ενίσχυσης των ζωοτροφών, που αρχικά είχε δροµολογηθεί για τις 26 του µήνα, µετά τα διάφορα «προβλήµατα» που εντοπίστηκαν στις λίστες µε τους απορριπτόµενους.

Μάλιστα, προ ολίγων ηµερών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο περιοδείας του στο νησί µαζί µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενηµέρωσε τους κτηνοτρόφους ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ερχόµενη Τρίτη 31 Ιανουαρίου.

Στον κύκλο των πληρωµών του νέου έτους προς τους αγρότες, µετά την πίστωση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, προγραµµατίζεται µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου και οι Σπάνιες Φυλές και το Κοµφούζιο, µαζί µε τη διορθωτική για την ενιαία και τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς για όσους δεν πληρώθηκαν ή πήραν λιγότερα από όσα περίµεναν και δικαιούνται. Κατά τα γνωστά, θα ακολουθήσουν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις, µε στόχο των αρµοδίων να ξεκινήσουν προς τα τέλη του επόµενου µήνα.

Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση για τις ζωοτροφές, στα βασικά ζητήµατα, οι νεοεισερχόµενοι κτηνοτρόφοι που δεν εµφανίζουν τζίρο από την περίοδο 2020-2021, µε αποτέλεσµα να µένουν εκτός ενίσχυσης. Κάτι αντίστοιχο είχε συµβεί και µε την πρώτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους που πληρώθηκε την άνοιξη του 2022, αφήνοντας και τότε εκτός τους νεοεισερχόµενους, οι οποίοι πληρώθηκαν τελικά τα ποσά που τους αντιστοιχούσαν τον περασµένο Οκτώβριο.

Σε άλλες περιπτώσεις, στους απορριπτόµενους είναι κτηνοτρόφοι µε δηλωµένο βασικό ΚΑ∆ γεωργικό, κτηνοτρόφοι οι οποίοι αν και διέθεταν το απαιτούµενο εισόδηµα, το σύστηµα τους απέρριψε και τους εµφάνισε χωρίς εισόδηµα, αλλά και αρκετοί µε την ένδειξη «ΕΛΛΙΠΗΣ» χωρίς να γνωρίζουν την αιτία.

Ίσως, λοιπόν, οι επιπλέον ηµέρες µέχρι την πληρωµή της ενίσχυσης συνολικού ποσού 89 εκατ. ευρώ, να βγουν προς όφελος των δικαιούχων της ενίσχυσης, δεδοµένου ότι θα υπάρξει χρόνος να εξετασθούν και οι ενστάσεις, ενώ θα ήταν εφικτό στις περιπτώσεις που απορρίπτονται οι κτηνοτρόφοι λόγω µη εµφάνισης εισοδήµατος από την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, να λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΙΣ και των κατά τόπους Κτηνιατρικών ∆ιευθύνσεων, ιδιαίτερα για την πώληση ζώντων ζώων. Σηµειωτέον ότι ο ίδιος ο υπουργός δεσµεύτηκε από την Κρήτη να εξετασθούν και να διορθωθούν οι περιπτώσεις των κατ’ επάγγελµα παραγωγών, που τυχαίνει να έχουν βγει εκτός, επειδή φαίνονται στην Εφορία µε γεωργικό εισόδηµα (π.χ. ελαιόλαδο), ανώτερο του κτηνοτροφικού.

Να σηµειωθεί εν τω µεταξύ ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν προβλέφθηκε να είναι ακατάσχετη, κι αυτό επειδή δεν θεωρείται «ενίσχυση» στους κτηνοτρόφους, καθώς τα χρήµατα προέρχονται από το Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», δηλαδή είναι χρήµατα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και οι τράπεζες θα µπορούν να τα «µπλοκάρουν» λόγω οφειλών των κτηνοτρόφων.

Πηγή:www.agronews.gr